Kosten LRP

Wat kost LRP, hoe wordt LRP gefinancierd?

Het gebruik van LRP voor u als gemeente is gratis. LRP wordt gefinancierd vanuit het kerkrentmeesterlijk quotum.

Tevens heeft u recht op 5 gratis licenties die u toegang geven tot LRP.
U dient wel een basistraining LRP te volgen.

Meer informatie over en het inschrijven voor een training