Kosten LRP

Wat kost LRP, hoe wordt LRP gefinancierd?

Het gebruik van LRP voor u als gemeente is gratis.
Tevens heeft u recht op 5 gratis sleutels die u toegang geven tot LRP. U dient wel een basistraining LRP te volgen.

Meer informatie over en het inschrijven voor een training

LRP wordt gefinancierd vanuit het kerkrentmeesterlijk quotum.