GBA en SILA

GBA-blokkade

De GBA-blokkade in LRP wordt ontvangen van het GBP (Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, voorheen GBA), bijvoorbeeld in geval van 'Indicatie geheimhouding BRP)'.
De GBA-blokkade prevaleert boven een eventuele SILA-blokkade in LRP.

Wilt u een GBA blokkade opheffen van iemand die tijdelijk in het buitenland heeft gewoond?

Als er geen sprake is van enige blokkade dan ontvangt LRP bij vertrek naar het buitenland het GBP / GBA een bericht (niet het adres) en plaatst een zogenaamde GBA blokkade bij de betreffende geregistreerde.
De lokale kerkelijke gemeente behoudt de geregistreerde, zonder woonadres en met vinkje buitenland in haar registratie.

  • Indien bekend kan de lokale ledenadministrateur het woonadres in het buitenland of correspondentieadres invullen.
  • Verhuismutaties worden niet automatisch ontvangen.

Als de geregistreerde terugkomt naar Nederland dan wordt LRP daar niet automatisch van op de hoogte gesteld.

De lokale ledenadministrateur moet vervolgens zelf:

  • het juiste woonadres aanbrengen
  • na afstemming met/akkoord van de geregistreerde per email een verzoek indienen bij het LRP-team om:
    • de GBA-blokkade te verwijderen van geregistreerde ............
    • indien hiertegen geen bezwaar is gemaakt, de SILA koppeling weer op te zetten, richting het BPR / GBA

Het LRP-team:

  • verwijdert dan de GBA blokkade
  • verzendt een Sila aanvraag (koppeling)

Welke gegevens worden door SILA doorgegeven?

Kijk hier voor een overzicht van de doorgegeven gegevens en de gebruikte SILA-codes / SILA-berichten.