Notities

Exporteren notities

Bij de ontwikkeling van LRP (in de jaren 2009 / 2010) is met gebruikers en (kerk)juristen intensief overleg geweest over de verschillende soorten van notities die in LRP vast te leggen zijn.
Daarbij is (direct vanaf de start van LRP, in 2011) als standpunt gekozen: persoonlijke notities zijn doorgaans de neerslag van persoonlijke pastorale contacten tussen met name predikanten en ouderlingen met gemeenteleden.
Om redenen van privacy is bepaald dat die notities niet overdraagbaar/ exporteerbaar zijn t.b.v. een opvolger.

In 2017 is de nieuwe pastorale versie geïntroduceerd.
Bij het onderzoek onder pastorale LRP-gebruikers dat daaraan voorafging kwam de wens naar voren om de beschikking te hebben over een type notitie dat gedeeld kon worden met de pastorale LRP-gebruikers die rechten hebben op de betreffende geregistreerden.
Dat is gerealiseerd, alle pastorale medewerkers in uw (wijk)gemeente die de betreffende geregistreerde kunnen zien mogen deze notitie inzien".
Zowel de rond de nieuwe versie geraadpleegde pastorale LRP-gebruikers als de kerkjuristen waren van mening dat persoonlijke notities ook echt persoonlijk moesten blijven in de zin dat ze niet overdraagbaar en exporteerbaar zijn.