Autorisatie

Moeten er back-up personen zijn voor het gebruik van LRP?

Bij het beheren van financiële en andere gevoelige gegevens (bv. gegevens rond religie!) spelen in de LRP situatie altijd meerdere factoren een rol, met name:
privacy bescherming (alleen personen toegang geven die dat gezien hun taak ook echt nodig hebben), interne controle (voorkoming / tijdige signalering van fouten, in het ergste geval: van fraude) en continuïteit van werkzaamheden (als iemand uitvalt moet je als gemeente niet direct in de problemen komen t.a.v. b.v. iets als geldwerving).

Die factoren wijzen niet allemaal dezelfde kant op, daarom is het zoeken van een goede balans aan te bevelen:
niet onnodig personen toegang geven tot LRP, maar wel ervoor zorgen dat de mensen met bepaalde taken die goed kunnen uitvoeren én zorgen voor continuïteit.
Toegepast op je vraag zou ik daarom zeggen: een tweede persoon toegang geven tot en deze (in ieder geval op hoofdlijnen) bekend maken met de BA van LRP en de werkwijze in jullie gemeente.

De LB-er kan inderdaad met één muisklik zien wie er in welke rol toegang heeft tot LRP.
Nu zijn de taken van de LB-er beperkt maar wel belangrijk.
Om direct een tweede LB-er aan te stellen, daar aarzelen we over.
Maar het is zeker goed dat het CvK weet wie er toegang hebben tot LRP en in welke rol.

Als gebruiker zie ik iets anders dan verwacht!

Dit is meestal een autorisatie probleem.

Uw lokaal beheerder kan dit meestal oplossen.

De lokaalbeheerder doet het volgende:

  • open de gebruiker onder beheer
  • verwijder de rechten
  • breng de rechten opnieuw aan
  • kies opslaan