Autorisatie

Moeten er back-up gebruikers zijn voor het gebruik van LRP?

Bij het beheren van financiële en andere gevoelige gegevens (bv. gegevens rond religie!) spelen altijd meerdere factoren een rol, met name:

  • privacy bescherming (alleen personen toegang geven die dat gezien hun taak ook echt nodig hebben), interne controle (voorkoming / tijdige signalering van fouten, in het ergste geval: van fraude), en
  • continuïteit van werkzaamheden (als iemand uitvalt moet je als gemeente niet direct in de problemen komen t.a.v. b.v. iets als geldwerving).

Het is dan ook aan te bevelen om er voor te zorgen de gebruikers met bepaalde financiële taken een back-up gebruiker hebben die die taken ook goed kunnen uitvoeren én zorgen voor continuïteit.

Het is daarbij belangrijk dat het CvK weet wie er toegang hebben tot LRP en in welke rol.