Etiketten

Etiketten

Etiketten en LRP

In LRP kunt u maar één formaat (universele) etiketten gedefinieerd:
70 x 42 mm (b x h), 21 (7 x 3) etiketten per vel A4

U kunt etiketten uit LRP genereren via de Selectie > Uitdraai.

Ook kunt u etiketten uitdraaien vanuit een fonds (Actiejaar > Uitnodigingen, [Maak etiketten])

Let op: de lokaalbeheerder moet wel een etiketsjabloon hebben gekoppeld aan uw gemeente.

Etiket op basis van groep.

U wilt etiketten printen maar heeft geen groep!

 • Maak dan eerst de groep aan.
 1. exporteer de geregistreerden waarvan u etiketten wilt maken naar CSV.
 2. kopieer de registratienummers
 3. ga naar menu dienstverlening > Groepen > knop Importeer groep
 4. vul een groepsnaam in (bv. Tehuizen2019) en plak in de de gekopieerde gereg.nummers in het vakje met die naam,
 5. klikt op de knop Zoek geregistreerden en (als deze gevonden zijn) op Opslaan.
 6. ga naar de (nieuwe) selecties,
  • kiest voor Nieuw,
  • daarna voor "Nieuwe selectie maken o.b.v. groep(en)" en
  • voeg de net gemaakte groep toe.
 7. in het blokje Resultaat kunt u via de knop Uitdraai etiketten maken.

Zie ook de handleidingen

Roepnaam op etiket.

U kunt op een etiket een roepnaam met achternaam opnemen OF de zg aanschrijfnaam (bv. Mevr. A. Timmermans)

Als u de roepnaam + achternaam gebruikt en er is geen roepnaam aanwezig, dan wordt de doopnaam / doopnamen gebruikt.