Fusie

Fusie

Kan dienstverlening vooruitlopen op fusie?

Dit is helaas niet mogelijk.

Fusie en bankrekeningnummer

Als uw gemeente fuseert, moet de fusie ook worden doorgevoerd in de landelijke systemen, dit raakt ook de dienstverlening van LRP.

Als u gebruik van deze dienstverlening, (bijvoorbeeld AKB of het automatisch inlezen van bankafschriften) dan adviseren wij dringend om de tenaamstelling en het incassant-ID pas te wijzigen, nadat de fusie is doorgevoerd in LRP.

Tijdens het doorvoeren van de fusie, wordt er een nieuw incassantId aangemaakt.
Als u de tenaamstelling laat wijzigen of een volledig nieuwe rekeningcourant nummer aanvraagt, moet u het nieuwe incassant-ID doorgeven aan de bank.

Is het incassant-ID in LRP bij het rekeningnummer afwijkend van het contract, dan worden incasso's niet uitgevoerd!

Wat heeft het LRP-team nodig om een fusie te kunnen doorvoeren in LRP?

  1. De fusieakte.
  2. Het voorgenomen verenigingsbesluit, inclusief de lijst van straatnamen en postcodes die de grenzen van de gemeente vormen.
    Deze moet als bijlage zijn meegestuurd aan het voorgenomen besluit.
  3. De brief van de classis, waaruit blijkt dat de uiteindelijke fusie is goedgekeurd.

Voor een aanmerking volstaat het goedkeuringsbesluit van de classis.

Dit kunt u opsturen naar: