Fusie

Kan dienstverlening vooruitlopen op fusie?

Het is niet mogelijk om voor het doorvoeren van de fusie in LRP
een order te laten verwerken met hetzelfde rekeningnummer als de fusiepartner,
de nieuwe tenaamstelling of alle geregistreerden binnen hetzelfde fonds,
etc. te laten afdrukken op de output.

Zie ook de Handleiding

Fusie en bankrekeningnummer

Als uw gemeente fuseert, moet de fusie ook worden doorgevoerd in de landelijke systemen.
Dit is een proces, waarbij ook de dienstverlening van LRP wordt geraakt.

Maakt u gebruik van deze dienstverlening,
bijvoorbeeld AKB of het automatisch inlezen van bankafschriften.

Dan adviseren wij dringend om de tenaamstelling en het incassant-ID pas te wijzigen, nadat de fusie is doorgevoerd in LRP.

Tijdens het doorvoeren van de fusie, wordt er een nieuw incassantId aangemaakt.
Als u de tenaamstelling laat wijzigen of een volledig nieuwe rekeningcourant nummer aanvraagt, moet u het nieuwe incassant-ID doorgeven aan de bank.

Is het incassant-ID in LRP bij het rekeningnummer afwijkend van het contract, dan worden incasso's niet uitgevoerd!