Nieuwsbrief november 2019 nummer 14

Nieuwsbrief november 2019 nummer 14

Nieuwe sjabloonfunctie

In de nieuwsbrief van oktober meldden wij dat begin volgend jaar de nieuwe sjabloonfunctie beschikbaar komt, voor de lokaal beheerder en nu ook voor de leden- en bijdragenadministrateur. Documenten kunnen dan veel beter worden opgemaakt (incl. logo'ss, handtekeningen, etc). Nieuw is een QR code op toezeggingsformulieren (daarmee kunnen gemeenteleden via het toezeggingsformulier een digitale toezegging doen via SKG Collect), er zijn meer variabelen (o.a. vrij gebied) en er is een voorziening waarmee u adresblokken precies voor het venster van enveloppen kunt plaatsen.
Zo’n 25 LRP-gebruikers die bereid waren om als klankbord te fungeren, hebben hun ervaringen met ons gedeeld. We waren blij om te horen dat de nieuwe sjabloonfunctie als een grote verbetering t.o.v. de huidige situatie werd ervaren. We kregen een flink aantal suggesties voor verdere verbeteringen, die zijn besproken en grotendeels worden gerealiseerd.
De huidige sjablonen kunnen niet geconverteerd worden naar de nieuwe vorm. Er zal daarom een stappenplan worden gemaakt om LRP-gebruikers hun oude sjablonen (voor zover nog in gebruik) in de nieuwe vorm opnieuw te laten maken. Om een soepele overgang mogelijk te maken kan de oude en de nieuwe sjabloonfunctie een aantal maanden naast elkaar gebruikt worden.

In januari a.s. ontvangt u uitgebreide informatie over de uitrol van de nieuwe sjablonen.

Uitrol LRP Inlog-app

Per 25 november kunnen de LRP-gebruikers in de gemeenten van de classes Delta, Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne, Utrecht, Zuid-Holland-Noord, Veluwe en Gelderland-Zuid & Oost overstappen op de LRP Inlog-app.
Door over te gaan op de LRP inlog-app besparen we de (aanzienlijk hogere) kosten van vervanging van de huidige digipassen en de administratieve werkzaamheden daaromheen. Daardoor kunnen we de eerste 5 gebruikers per (wijk)gemeente nog steeds gratis houden en blijven de kosten van aanvullende licenties (v/h sleutels) hetzelfde.
Al verloopt de overgang op de LRP Inlog-app heel voorspoedig, het brengt voor het LRP-team wel werk met zich mee. Om meerdere redenen (u leest daarover meer onder het kopje Beperking bereikbaarheid) pasten we de voorlopige planning voor de verdere uitrol per classis als volgt aan:

  • eind januari: Overijssel-Flevoland en Noord-Holland
  • eind februari: Friesland
  • eind maart: Zuid-Holland-Zuid en Groningen-Drenthe

Kerkbalans: digitaal toezeggen

Steeds meer gemeenten gaan ertoe over om een deel van de gemeenteleden niet meer met een ‘papieren’ mailing te benaderen, maar via een e-mail met een toezeggingsuitnodiging. Het gemeentelid komt via de link in de LRP-mail op de website van de gemeente (in SKG-Collect), doet daar de toezegging, die automatisch in LRP terechtkomt. Een mooie optie voor gemeenten waar de menskracht ontbreekt om alle kerkbalansenveloppen te bezorgen en weer op te halen.
De procesbeschrijving voor het digitale toezeggen vindt u hier.

Wijzigingen / update LRP

Met de update van 13 november jl. zijn enkele fouten opgelost. Nieuw is dat op etiketten nu het woonadres (i.p.v. het standaard correspondentieadres) kan worden afgedrukt. Dit is van belang voor pastoraal gerichte acties waarbij etiketten worden gebruikt.
Meer informatie hierover leest u hier.

Inschrijving Kamer van Koophandel

Zoals in de nieuwsbrief van september aangekondigd zijn alle Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen waarvan een bezoekadres in LRP aanwezig was, begin oktober aangemeld bij de Kamer van Koophandel. De meeste gemeenten ontvingen daarvan al een bevestiging, met daarbij het KvK-nummer. U kunt niet nummer niet zelf in LRP aanbrengen, dat wordt eind 2019 door het LRP-team gedaan.

Basistrainingen

Deze week worden de laatste basistrainingen van dit jaar voor nieuwe LRP-gebruikers gehouden. Op deze plek past een woord van grote dank aan onze drie trainers (Adrie van Wel, Hans Boesveld en Johan Kuiper) die deze trainingen al jarenlang belangeloos en met groot enthousiasme verzorgen.
Op dit moment zijn de data voor de trainingen in de eerste helft van 2020 nog niet bekend. Half december vindt u ze hier, u kunt zich hier ook aanmelden.

Bent u al langere tijd LRP gebruiker en heeft u behoefte opfrissing of uitbreiding van uw kennis op bepaalde onderdelen, neem dan contact op met de helpdesk, wij zoeken dan met u naar een geschikte mogelijkheid. De basistrainingen zijn hiervoor niet bedoeld en geschikt.

Beperkte bereikbaarheid

Helaas staat de bereikbaarheid van helpdesk en orderadministratie door een combinatie van de kerkbalans- en eindejaarscollectepiek, langdurige ziekte en bevallingsverlof onder druk.
Wij willen u daarom vragen om eerst de handleidingen of deze site te raadplegen.

Vindt u daar het antwoord niet, leg dan uw vraag of probleem bij voorkeur via het contactformulier aan ons voor. Wij spannen ons in om u zo snel mogelijk van een antwoord of oplossing te voorzien en vragen uw begrip als dat wat langer duurt dan u gewend bent.

De helpdesk is open van maandag t/m donderdag van 09.00 - 12.00 uur en van 12.30 tot 16.00 uur.
In de komende periode is de helpdesk gesloten op:

  • 12 december (van 9:00 - 13:00 uur)
  • 19 december (hele dag)
  • 25 t/m 27 december (hele dagen)
  • 31 december 2019 en 1 januari 2020 (hele dagen)
  • De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in januari 2020.

Wij wensen u alvast goede kerstdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar toe.

Met vriendelijke groet vanuit Utrecht,

het LRP-team.

Nieuwsbrief oktober 2019 nummer 13 Nieuwsbrief januari 2020 nummer 15