Nieuwsbrief oktober 2019 nummer 13

Nieuwsbrief oktober 2019 nummer 13

Nieuwe sjablonen in ontwikkeling!

Bij de start van de ontwikkeling van LRP, zo’n 11 jaar geleden, waren de technische mogelijkheden om in een webapplicatie sjablonen op te maken beperkt. Het gevolg was dat de huidige gemeentesjablonen tekort schieten, met name op het gebied van de opmaak van de tekst en het invoegen van logo’s en andere afbeeldingen.
Daarom komt er begin volgend jaar in het kader van de geleidelijke modernisering van LRP een nieuwe sjabloonfunctie. Documenten kunnen daarin veel beter worden opgemaakt (incl. logo's, handtekeningen, etc). Nieuw is een QR code op toezeggingsformulieren (daarmee kunnen gemeenteleden via het toezeggingsformulier een digitale toezegging doen via SKG Collect), er zijn meer variabelen (o.a. vrij gebied) en er is een voorziening waarmee u adresblokken precies voor het venster van enveloppen kunt plaatsen.
De nieuwe sjabloonfunctie is ook beschikbaar voor bijdragen- en ledenadministrateur. Ruim 25 LRP-gebruikers zijn bereid gevonden om in deze weken met de nieuwe sjablonen te werken en hun ervaringen met ons te delen. Daar zijn we erg blij mee, we hebben prima ervaringen opgedaan met de inbreng van gebruikers-in-het-veld bij de ontwikkeling van de pastorale versie, de LRP Inlog-app en de nieuwe selecties!
De huidige planning is dat de nieuwe sjablonen in het vroege voorjaar van 2020 voor u beschikbaar komen. In december volgt daarover een preciezer bericht.

Uitrol LRP Inlog-app

Per 28 oktober kunnen de LRP-gebruikers in de gemeenten van de classes Delta, Noord- Brabant, Limburg en Réunion Wallonne, Utrecht en Zuid-Holland-Noord overstappen op de LRP Inlog-app. Deze app vervangt de sleutel / digipass die u nu gebruikt bij het inloggen. Sommige LRP-gebruikers verwachtten dat met de app LRP zélf via de smartphone te gebruiken is. Dat is niet het geval, het gaat alleen om een andere manier van inloggen. De voorlopige planning voor de verdere uitrol per classis is:

  • eind november: Veluwe en Gelderland-Zuid & Oost
  • eind december: Overijssel-Flevoland en Noord-Holland
  • eind januari: Friesland, Zuid-Holland-Zuid en Groningen-Drenthe

Onderhoud LRP - Selecties op 6 november 2019

Op woensdag 6 november a.s. zijn (alleen!) de Selecties tussen 19:00 en 22:00 uur korte tijd niet bereikbaar wegens onderhoud. Voor het overige is LRP gewoon ‘in de lucht’.

Wijzigingen / update LRP

Naast de genoemde vernieuwing van de sjablonen is gewerkt aan de oplossing van een beperkt aantal fouten, o.a. rond het aanmaken van incassobestanden en het opvoeren van nieuwe LRP-gebruikers door de lokaal beheerder. Voor meer informatie zie de update-informatie op LRP-netwerk.

Basistrainingen

Voor nieuwe gebruikers die nog niet of nauwelijks met LRP hebben gewerkt, geeft een drietal enthousiaste vrijwilligers maandelijks basistrainingen in het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht. Alle informatie hierover vindt u op LRP-netwerk; daar kunt u zich ook aanmelden.
Bent u al langere tijd LRP gebruiker en heeft u behoefte opfrissing of uitbreiding van uw kennis op bepaalde onderdelen, neem dan contact op met de helpdesk (lrp-help@pkn.nl), wij zoeken dan met u naar een geschikte mogelijkheid. De basistrainingen zijn hiervoor niet bedoeld en geschikt.

Voor het najaar zijn de volgende trainingen gepland:

  • Lokaal beheer: maandag 25 november
  • Ledenadministratie: dinsdag 26 november
  • Bijdragenadministratie: woensdag 27 november

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in november 2019.

Met vriendelijke groet vanuit Utrecht,

het LRP-team.

Nieuwsbrief maart 2019 nummer 9 Nieuwsbrief november 2019 nummer 14