Aankomende trainingen

Aankomende trainingen

Lokaal Beheer: Ledenadministratie: Bijdragenadministratie:

De LRP-trainingen die in het Landelijk Dienstencentrum worden gegeven zijn tot nader bericht opgeschort.

Wilt u een training volgen, dan graag een mail sturen naar lrp-help@protestantsekerk.nl

Met de volgende gegevens: de naam van uw gemeente, de LRP-rol (lokaal beheer, ledenadministratie of bijdragenadministratie) waarvoor u de training wilt volgen en uw gegevens (naam, adres, mobiel nummer en e-mailadres).

Zodra de beperkingen voor de bestrijding van het coronavirus dat toelaten, nemen wij contact met u om een afspraak te maken.