Updates 2020

Updates 2020

Datum: 15 december 2020
Versie: LRP 6.5.0

Alle rollen

Sorteringen
Sommige gebruikers zagen geen regels in de eigen gemeente-sorteringen. Dit incident is opgelost en regels zijn vanaf nu weer zichtbaar.

Vastlopen van plantaken
In sjablonen kunnen variabelen worden opgenomen, bv. de PE-naam. Komt er in zo’n PE-naam een bijzonder teken voor (Dhr. Jansen & Mevr. Pieters), dan werd de plantaak afgebroken. De aanpassing in deze update zorgt ervoor dat bijzondere tekens zoveel mogelijk worden omgezet. Op deze manier voorkomen we dat plantaken vastlopen.

Lokaal beheerder en bijdragenadministrateur

Betaalschema’s
In LRP kwamen nog zo’n 25.000 betaalschema’s voor, grotendeels afkomstig uit de Baruch conversies in 2011. Deze betaalschema’s zijn nu verwijderd en niet meer in het menu ‘Bijdragen’ te vinden. In de fondsen van het type Herhaaldelijk incasseren / vrij bedrag is het gekoppelde betaalschema van het blok Financiële gegevens overgebracht naar het blok Betaalwijzen en betaalmaanden. U kunt het betaalschema daar ook wijzigen. Zo heeft met deze update elk fonds ‘Herhaaldelijk vrij’ een eigen betaalschema gekregen.

Bijdragenadministrateur

Aanmaak van een document met e-mails blokkeert als er niet verzonden e-mails zijn
Bij het genereren van brieven en e-mails voor bv. de actie kerkbalans komt het voor dat een tweede document moet worden aangemaakt. Dit tweede document met aanvullende brieven en e-mails zorgde ervoor dat de e-mails in het eerste document niet meer verstuurd konden worden.
Daarom verschijnt sinds deze update een foutmelding als u vanuit tabblad Selectie van een fondsjaar een tweede document aanmaakt, terwijl de e-mails uit het eerste document nog niet zijn verstuurd. Als u deze e-mails dan alsnog verstuurt, dan kunt u probleemloos het tweede document met brieven en e-mails aanmaken.

Kerkrentmeester

Export van deelnemers
Wanneer een kerkrentmeester een export van deelnemers wilde maken van een bepaald actiejaar, werd er een foutmelding weergegeven. Dit probleem is verholpen.

Datum: 25 november 2020
Versie: LRP 6.4.0

Alle rollen

Exporteren van subselecties was niet mogelijk
Vanwege een technische fout was het niet mogelijk een subselectie te exporteren. Deze fout is opgelost en exporteren is nu weer mogelijk.

Lokaal beheerder en bijdragenadministrateur

Testbestand acceptgiro’s
Wilt u op basis van een C-contract zelf acceptgiro’s printen, dan vraagt uw bank u om een testbestand in te leveren waarmee u bewijst dan met name de coderegel correct wordt afgedrukt. Het was tijdelijk niet mogelijk om een testbestand aan te maken. Deze fout is hersteld.

Bijdragen administrateur

Geen papieren output wanneer adres ontbreekt
Voor personen zonder adres die in het selectieresultaat voorkomen of deelnemer zijn wordt voortaan geen toezeggingsformulier, brief of acceptgiro meer afgedrukt, omdat deze toch niet bezorgd kunnen worden.

Opschonen bijdragenstatistiek
Het is van belang voor ons systeem om ‘onnodige data’ op te ruimen en te verwijderen. Op deze manier werkt het systeem zo snel en optimaal mogelijk.
Daarom zijn de maanden januari t/m november van de bijdragenstatistiek van de fondsjaren 2015 en ouder verwijderd. Alleen de maand december is behouden. Van de jaren 2016-heden zijn alle maanden bewaard gebleven.

Handmatig boekstuk
Na het invoeren van een ontvangst bij een geregistreerde klikt u op de knop Opslaan en Sluiten om bij een volgende persoon een ontvangst in te voeren. Deze knop is nu dan ook voorzien van de oranje markering. Wilt u voor dezelfde persoon bv. voor twee fondsen een ontvangst registreren, dan gebruikt u na het vastleggen van de eerste ontvangst de knop Opslaan en Volgende. Na het registreren van de tweede ontvangst gebruikt u dan weer de knop Opslaan en Sluiten. Deze werkwijze voorkomt dat een vermenging van ontvangsten tussen geregistreerden ontstaat.

Rapportage ter vervanging van verzamelfondsen
Omdat verzamelfondsen bijna niet gebruikt werden, worden deze in LRP verwijdert. Dit maakt het voor de Bijdragenadministratie ook beter onderhoudbaar. Als vervanging hiervoor kan er een rapportage gedraaid worden over de verschillende fondsen heen die dezelfde informatie geeft. Dit nieuwe rapport stelt u in staat om van één of meer fondsen over één of meer jaren een groot aantal gegevens in één overzicht samen te brengen. Zo kunt u bv. de stand van toezeggingen op een bepaald moment in het jaar over de geselecteerde jaren met elkaar vergelijken. In de huidige versie van LRP heeft u de beschikking over de beta-versie hiervan.

Leden-en bijdragen administrateur

Favoriete groep instellen
In het geregistreerde dossier is in tabblad Deelnames > Groepen zichtbaar in welke groepen een gemeentelid voorkomt. Er zijn nogal wat gemeenten met veel groepen, waarvan er maar enkele voor andere LRP-gebruikers van belang zijn (bv. abonnee op het kerkblad, gebruiker van kerkradio of vrijwilliger). De eigenaar van een groep kan aangeven of deze gerekend moet worden tot de favoriete groepen.
In het geregistreerde dossier is naast het tabblad Groepen nu ook een tabblad Favoriete groepen opgenomen. Daar ziet u of de geregistreerde tot één of meer favoriete groepen behoort. Sinds vorig jaar kunt u geregistreerde in hun dossier toevoegen aan of verwijderen uit groepen. Dat is vaak wat sneller en gemakkelijker dan het werken met de groep zelf.

Datum: 5 november 2020
Versie: LRP 6.3.0

Lokaal beheerder en Ledenadministratie

Schermverbeteringen
Vanwege de update naar Mendix 8 waren diverse schermen niet goed meer opgemaakt. Waar mogelijk zijn verbeteringen aangebracht.

Bestelformulier verbeterd
Het bestelformulier is op enkele onderdelen naar aanleiding van feedback van gebruikers verbeterd, o.a. bij het bestellen van herinneringen.

Bijdragenadministrateur

Brieven voor personen zonder adres worden niet afgedrukt
Voor personen die in het selectieresultaat voorkomen maar geen (woon- of correspondentie)adres hebben, worden vanuit de fondsen voortaan geen toezeggingsformulieren, brieven en acceptgiro’s aangemaakt. Ook komen ze niet meer op looplijsten voor. Zo worden geen onnodige (immers: niet bezorgbare) documenten gemaakt. Bij opdrachten aan het LRP-team waarbij de mailing rechtstreeks aan gemeenteleden wordt verstuurd, bespaart het portokosten.

Automatisch uitloggen
In sommige gevallen werden gebruikers automatisch uitgelogd. Dit probleem is nu verholpen.

Digitale en automatisch ingelezen boekstukken: veld opmerkingen vergroot
Na de update van Mendix 8 moest in tabblad Kandidaats transacties het veld Opmerkingen met de hand worden uitgetrokken. Inmiddels is de leesbaarheid verbeterd door bij een langere opmerking het veld automatisch groter weer te geven, waardoor de tekst direct leesbaar is.

Bestelformulier verbeterd
Het bestelformulier is op enkele onderdelen naar aanleiding van feedback van gebruikers verbeterd, o.a. bij het bestellen van herinneringen.

Schermverbeteringen
Vanwege de update naar Mendix 8 waren diverse schermen niet goed meer opgemaakt. Waar mogelijk zijn verbeteringen aangebracht.

Kerkrentmeester

‘Undefined’ melding
Bij het raadplegen van fondsgegevens kregen Kerkrentmeesters in sommige gevallen een ‘undefined’ melding. Deze fout is nu hersteld.

Datum: 14 oktober 2020
Versie: LRP 6.2.0.6935

Lokaal beheerder en Ledenadministratie

Factuur e-mailadres
Sinds 14 september is er in het gemeentedossier een factuur e-mailadres voor CvK / CvD opgenomen. Bij deze update is dit e-mailadres (voor zover het leeg was) gevuld met de e-mailadressen zoals die voorkomen bij CvK / CvD.
Wilt u dat facturen van de dienstenorganisatie naar een ander e-mailadres dan dat van de CvK / CvD worden gestuurd, pas dan het factuur e-mailadres aan.

Bijdragen administrateur

Sjablonen
Sinds eind augustus jl. neemt u de sjablonen in het fonds op in tabblad Sjablonen.
Bij deze update wordt er bij het genereren van vooraankondigingen, toezeggingsbrieven, vrije brieven, betaalverzoeken en herinneringen een pop-up venster getoond met de sjablonen die voor de betreffende activiteit gebruikt worden. Zo kunt u, voordat u het genereren in gang zet, zien of het juiste sjabloon gekoppeld is.

Vrij gebied bij betaalverzoeken
Met deze update wordt bij betaalverzoeken via een combinatieformulier het vrije gebied correct afgedrukt op het brief-gedeelte, uiteraard alleen als u het vrije gebied in het sjabloon als variabele heeft toegevoegd.

Overzetten toezegging
Bij de update naar Mendix 8 was de knop om de toezegging van een overleden deelnemer over te zetten naar de partner, verdwenen. Die knop is nu weer aanwezig.

Pastoraal werk

Mobiel telefoonnummer
Na de update van 14 september jl. werden nieuwe mobiele telefoonnummers en wijzigingen op bestaande mobiele nummers niet opgeslagen in LRP.
Deze fout is nu hersteld.

Datum: 23 september 2020
Versie: LRP 6.0.1

Alle rollen

Selecties
bij het exporteren van een selectieresultaat werden de geregistreerden en overige contacten die via een groep aan het resultaat waren toegevoegd, niet meegenomen in de export. Deze fout is hersteld.

Bestellingen
vanaf 14 september jl. kunt u via het menu Extra > Bestellingen uw opdrachten voor mailingen aan de LRP-orderadministratie doorgeven. In deze update zijn nog enkele verbeteringen in deze bestelfunctie aangebracht.

Ledenadministrateur

Factuur e-mailadres
Het is nu mogelijk om een factuur e-mailadres voor CvK / CvD in het gemeentedossier op te nemen, zodat nota's direct bij de juiste persoon in uw gemeente terechtkomen. In deze versie kan het factuur e-mailadres ook door de ledenadministrateurs worden onderhouden.

Bijdragenadministrateur

Bij het genereren van betaalverzoeken en herinnering werd niet het gekoppelde sjabloon getoond maar de tekst "Kon sjabloon niet bepalen". Deze fout is hersteld.

Datum: 14 september 2020
Versie: LRP 6.0.0

Alle rollen

Update naar Mendix 8, die voor de werking van LRP in principe geen wijzigingen met zich meebrengt.

De opmaak van de LRP-schermen is in overeenstemming gebracht met de lay-out van de pastorale versie, de selecties en de sjablonen:

 • menu-item en tabbladen hebben soms een andere namen gekregen (bv. in het hoofdmenu is Dienstverlening vervangen door Extra, in het fondsjaar heet tabblad Acceptgiro’s / Incasso’s / iDEAL nu Betaalverzoeken);
 • m.n. in het geregistreerde- en gemeentedossier en in het fondsjaar zijn gegevens op een overzichtelijkere manier gerangschikt;
 • in menu Beheer (voor de PW-rol: Instellingen) is er voor alle rollen de optie “Kleuren: contrast”; dit zorgt ervoor dat de kleuren grotendeels verdwijnen en de leesbaarheid voor mensen met een wat minder goed zicht wordt verbeterd. De contrast-modus moet elke keer bij het inloggen opnieuw worden aangezet.

Lokaal beheerder, ledenadministrateur

Opdrachten voor mailingen kunnen nu via menu Extra > Bestellingen worden doorgegeven aan de orderadministratie van het LRP-team; tevens kan de voortgang van de behandeling worden gevolgd.

Bijdragenadministrateur

Geblokkeerde bankrekeningen van geregistreerden worden niet meer getoond in het Geregistreerde dossier > tabblad Financieel.

Opdrachten voor mailingen kunnen nu via menu Extra > Bestellingen worden doorgegeven aan de orderadministratie van het LRP-team; tevens kan de voortgang van de behandeling worden gevolgd.

Met het verdwijnen van de oude sjabloonfunctie zijn ook de evt aanwezige oude sjablonen uit de fondsen verwijderd. U kunt daarvoor nieuwe sjablonen aanmaken en in het fonds opnemen.

Lokaal beheerder

Het is niet meer mogelijk om vanuit de nieuwe sjabloonfunctie nog oude sjablonen te kunnen bewerken. Ook in de fondsen zijn evt nog aanwezige oude sjablonen verwijderd.

Uit oogpunt van kostenbesparing stuurt de dienstenorganisatie nota’s voor bv. quotum en bestelde materialen bij voorkeur naar het e-mailadres van de Colleges van Kerkrentmeesters / Diakenen. Doorgaans wordt dat e-mailadres door de secretaris beheerd. Het is nu mogelijk om een factuur e-mailadres voor CvK / CvD in het gemeentedossier op te nemen, zodat nota’s direct bij de juiste persoon in uw gemeente terechtkomen.

Datum: 27 april 2020
Versie: LRP 5.3.0

Alle rollen

 • Van het resultaat van standaard overzichten (verjaardagen, jubilea, ...) kunnen nu ook etiketten op basis van nieuwe sjablonen worden gemaakt.

 • Groepen:
  Nu komt ook het e-mailadres in de CSV-export mee.

Ledenadministratie en Lokaal beheer

 • Controle op geldigheid telefoonnummers bij de Algemene en Bestuurlijke gegevens van een (wijk-)gemeente is verduidelijkt. Als één of meerdere telefoonnummers een ongeldige opmaak heeft, wordt nu aangegeven welke nummers het betreft.

 • Selectieresultaat > Uitdraai > Brieven: als de aan te maken brief geen financiële variabelen bevat, hoeft er geen fonds en actiejaar meer gekozen te worden.

Bijdragenadministratie

 • Herinneringsbrieven:
  het toegezegde bedrag (en daardoor ook de achterstand) waren in sommige gevallen niet correct; dat is nu gecorrigeerd.
  Maakte u al een nieuw sjabloon voor betalingsherinneringen, wijzig dan in het blokje Toegezegd, Ontvangen en Nog te ontvangen de tekst "Toegezegd tot" in "Toegezegd t/m".

 • In de fondstypen Eenmalig Vast en Eenmalig Vrij zijn aan de Sjablonen toegevoegd de Betalingsuitnodiging en Betalingsherinnering (zowel 'op papier' als via e-mail).

 • De individuele toezeggingsbrieven in tabblad Uitnodigingen van 2017 en 2018 zijn verwijderd. Via de verzameldocumenten zijn de voor die jaren aangemaakte documenten raadpleegbaar.

 • Selectieresultaat > Uitdraai > Brieven: als de aan te maken brief geen financiële variabelen bevat, hoeft er geen fonds en actiejaar meer gekozen te worden.

Datum: 8 april 2020
Versie: LRP 5.2.0

Bijdragenadministratie

 • Bij het aanmaken van e-mails met betalingsuitnodigingen werden deelnemers zonder IBAN overgeslagen; na deze patch worden ook voor deelnemers zonder IBAN weer mails met betalingsuitnodigingen aangemaakt. De bijdragenadministrateurs die last van deze fout kunnen hebben, kregen op 3 april jl. informatie over hoe zij dit na 8 april kunnen herstellen.

 • Op acceptgiro’s voor het voldoen van een termijnbedrag (alleen bij fondsen van het type Herhaaldelijk incasseren - Vrij bedrag) werd het termijnbedrag niet afgedrukt. Dat is hersteld.

 • Bij het aanmaken van etiketten op basis van een selectie was het niet mogelijk om een oud etiket- sjabloon te kiezen. Met deze patch is dit hersteld: u kunt (tot eind augustus 2020) weer oude etiketsjablonen selecteren. Advies is wel om snel over te stappen op de nieuwe sjablonen, ook voor etiketten.

Datum: 18 maart 2020
Versie: LRP 4.16.0

Lokaal beheer, Ledenadministratie en Bijdragenadministratie

Sorteringen

Van een aantal sorteringen in fondsen waren de sorteer-criteria verdwenen. Dit is hersteld.

E-mailadressen

De controle bij het vastleggen van een e-mailadres in het geregistreerde dossier uitgebreid. Het is niet meer mogelijk om een ongeldig of meerdere e-mailadressen, of een e-mailadres met een toelichting erachter op te nemen. Reden hiervoor is dat in de genoemde situaties LRP naar de betreffende geregistreerde geen e-mail verstuurt.

Etiketten op basis van nieuw sjabloon

Het is nu mogelijk om van een selectie (in het blok Resultaat) via de knop Uitdraai etiketten aan te maken op basis van de nieuwe sjablonen.

Datum: 4 maart 2020
Versie: LRP 4.15.0

Lokaal beheer, Ledenadministratie en Bijdragenadministratie

Nieuwe sjablonen

Met deze update beschikt u over de nieuwe sjablonen!
Was deze functie eerst alleen voor lokaal beheerders toegankelijk, nu kunnen ook bijdragen- en ledenadministrateurs daarvan gebruik maken.
Bestaande oude sjablonen kunt u tot 31 augustus 2020 blijven gebruiken (en evt aanpassen).
Alle informatie om de overgang naar de nieuwe sjablonen soepel te laten verlopen leest u hier.

Het maken van sjablonen vergt altijd de nodige tijd, aandacht en kennis. Om een snelle en goede start met de nieuwe functie te kunnen maken, is een online handleiding beschikbaar.

Nieuwe tegel op het dashboard: geldig e-mailadres als gebruikersnaam

Bij het verzenden van documentatie over de nieuwe sjablonen werd nog weer eens duidelijk dat er in LRP nogal wat gebruikersnamen zijn met een ongeldig e-mailadres. Om dat te verbeteren, worden de LRP-gebruikers die met een ongeldig e-mailadres inloggen via een tegel bij het inloggen gestimuleerd om hun gebruikersnaam te wijzigen in een geldig e-mailadres.

Bijdragenadministratie

 • In het fondsjaar, tabblad Uitnodigingen, sub-tabblad E-mail: de knop Naar CSV exporteren is toegevoegd.

 • Het is nu mogelijk om, voorafgaand aan de verzending van de mails vanuit het Verzameldocument > tabblad SKG / iDEAL e-mails de volgende controles te doen:

  • via de knop Inzien kunt u op de te versturen link klikken. U komt dan in de SKG Collect omgeving en kunt controleren of de verschillende schermen voor het doen van een toezegging of een betaling goed zijn ingericht.
  • via de knop Voorbeeld e-mail tonen krijgt u een voorbeeld van de te verzenden mail. Zo kunt u vaststellen of het juiste mailsjabloon aan het fonds is gekoppeld.

Lokaal beheer

 • De lokaal beheerder ziet na de update alle Groepen die in de gemeente zijn aangemaakt.
  Hij heeft de mogelijkheid om deze groepen (indien ‘niet zichtbaar’) zichtbaar te maken en (indien ‘niet wijzigbaar’) wijzigbaar te maken. Ook kan de lokaal beheerder groepen nu verwijderen.
  Uiteraard is, voordat de lokaal beheerder één van de genoemde acties onderneemt, overleg met de eigenaar van de groep nodig (indien deze nog als gebruiker in LRP aanwezig is).

 • In menu Beheer > Gebruikers, tabblad Licenties zijn zoekvelden op gebruikersnaam en licentienummer toegevoegd.

Datum: 14 januari 2020
Versie: LRP 4.13.0

Bijdragenadministratie

 • Invoer toezeggingen
  Begin februari, tijdens de piek van het invoeren van kerkbalans-toezeggingen, is LRP de afgelopen jaren enkele dagen erg traag geweest. Binnen de huidige mogelijkheden zijn aanpassingen gedaan om de performance te verbeteren.
  Eén van aanpassingen is voor u zichtbaar: bij het invoeren van toezeggingen kan alleen op Geregistreerde nummer en Eigen naam (voorheen: Achternaam) worden gezocht. Het zoekveld Achternaam partner is vervallen. Dat zal in de praktijk geen problemen geven, want m.n. gehuwde vrouwen en weduwen kunnen op hun eigen naam worden gevonden. Mevrouw Jansen - Pietersen zoekt u dus op Pietersen.

Datum: 7 januari 2020
Versie: LRP 4.12.0.6488

Ledenadministratie

 • Etiketten op basis van selectie
  Bij het aanmaken van etiketten op basis van een selectie (Selectie, blok Resultaat, knop Uitdraai) kan ervoor gekozen worden om PE-hoofden op PE-naam aan te schrijven en niet PE-hoofden op de persoonsnaam. In deze patch is ervoor gezorgd dat dit nu ook zo werkt.

 • Overzicht verjaardagen
  De gemeenteleden die op 29 februari jarig zijn komen nu ook op die datum op het overzicht (voorheen werden ze met de verjaardagsdatum 28 februari getoond).

 • Personen met de code Adres onbekend
  De geregistreerden met de code Adres onbekend die daarnaast ook de code SILA berichten blokkeren = ja en/of Geblokkeerd vanuit GBA = ja hebben, worden voortaan maandelijks naar de Historie - Vertrokken verplaatst.

Bijdragenadministratie

 • Genereren toezeggingsbrieven op basis van subselecties
  De fout die hierbij ontstond is opgelost

 • Genereren van toezeggingen voor de hele selectie
  De fout die hierbij ontstond is opgelost