14 oktober 2020

14 oktober 2020

Datum: 14 oktober 2020
Versie: LRP 6.2.0.6935

Lokaal beheerder en Ledenadministratie

Factuur e-mailadres
Sinds 14 september is er in het gemeentedossier een factuur e-mailadres voor CvK / CvD opgenomen. Bij deze update is dit e-mailadres (voor zover het leeg was) gevuld met de e-mailadressen zoals die voorkomen bij CvK / CvD.
Wilt u dat facturen van de dienstenorganisatie naar een ander e-mailadres dan dat van de CvK / CvD worden gestuurd, pas dan het factuur e-mailadres aan.

Bijdragen administrateur

Sjablonen
Sinds eind augustus jl. neemt u de sjablonen in het fonds op in tabblad Sjablonen.
Bij deze update wordt er bij het genereren van vooraankondigingen, toezeggingsbrieven, vrije brieven, betaalverzoeken en herinneringen een pop-up venster getoond met de sjablonen die voor de betreffende activiteit gebruikt worden. Zo kunt u, voordat u het genereren in gang zet, zien of het juiste sjabloon gekoppeld is.

Vrij gebied bij betaalverzoeken
Met deze update wordt bij betaalverzoeken via een combinatieformulier het vrije gebied correct afgedrukt op het brief-gedeelte, uiteraard alleen als u het vrije gebied in het sjabloon als variabele heeft toegevoegd.

Overzetten toezegging
Bij de update naar Mendix 8 was de knop om de toezegging van een overleden deelnemer over te zetten naar de partner, verdwenen. Die knop is nu weer aanwezig.

Pastoraal werk

Mobiel telefoonnummer
Na de update van 14 september jl. werden nieuwe mobiele telefoonnummers en wijzigingen op bestaande mobiele nummers niet opgeslagen in LRP.
Deze fout is nu hersteld.