Fondstype eenmalig vast

Fondstype eenmalig vast

Het fondstype eenmalig vast wordt vooral gebruikt voor Solidariteitskas of Kerkblad.
U kunt met dit fonds maar één keer een betalingsverzoek doen per actiejaar.

Abonnement opstarten

Een abonnement kan in LRP worden vastgelegd op basis van een fonds.
Vooraf moet u bepalen welk fondstype voor uw situatie geschikt is. (Er kan niet van fondstype worden gewisseld)

LRP kent drie fondstypen:

 • herhaaldelijk incasseren op basis van een vrij bedrag, geschikt voor een abonnement met één of meerdere termijnen, eventueel in combinatie met incasso.
 • eenmalig incasseren op basis van een vast bedrag, geschikt voor een abonnement met één termijn, eventueel in combinatie met incasso.
 • eenmalig incasseren op basis van een vrij bedrag, niet geschikt voor een abonnement.

Beschrijving verlengen fonds

Verlengen naar nieuw jaar zie het document verlengen fonds

Hoe ga ik om met nieuwe deelnemers met automatische incasso en mutaties?

In dit geval ben ik uitgegaan van een fondstype éénmalig vastbedrag.

 • Een nieuwe deelnemer voer je gewoon op voor de maand dat u incasseert
 • je kunt dan de betreffende maand opnieuw genereren
 • bij de uitvoerdatum kies je dan datum X
 • Correcties/verkeerde boekingen en opnieuw incasseren.
 • er is al een keer geïncasseerd en een tweede keer incasseren is dus niet mogelijk.
 • in de toezegging ziet u dan dat de incasso verstuurd op Ja staat.
 • u verwijdert de deelnemer en voert u de deelnemer opnieuw op.
 • in de toezegging ziet u dan dat de incasso verstuurd op Nee staat.

Bij het opnieuw genereren zal dan de incasso of een van de andere betaalverzoeken worden aangemaakt.

Een fonds collectief vullen?

Ja, dit is mogelijk voor een fondstype éénmalig vast voor de betaalwijze overig.

Zie ook de Handleiding

Kerkblad opbouwen vanuit notitievelden

U registreert uw kerkblad via notitievelden, maar wil dit omzetten naar een fonds.

De snelste manier om dit te realiseren leest u in onze Kennisbank

Zie ook de Handleiding