Updates 2021

Updates 2021

Datum: 20 januari 2021
Versie: LRP 6.6.6 en 6.7.0

Alle rollen

Export van Selecties
Mutaties in de PE-relatie waren niet (direct) zichtbaar in m.n. de export van een selectie. Dit probleem is opgelost.

Ledenadministratie

Lokatie toevoegen bij correspondentie adres
Het is vanaf nu mogelijk om een lokatie toe te voegen bij het correspondentieadres van geregistreerden.

Bijdragenadministrateur

Actie jaar 2017
Het actie jaar 2017 is gearchiveerd. Van gearchiveerde actie jaren kunt u de deelnemers, ontvangsten en statistiek blijven raadplegen. Mutaties op deze gegevens aanbrengen is niet meer mogelijk.

Lokaal beheerder

Rechten op fondsen bekijken
Wanneer u in een fonds onder het tabblad ‘gebruiker(s)’ kijkt, kunt u een gebruiker selecteren en bekijken voor welke fondsen deze gebruiker nog meer toegang heeft.

Pastoraal medewerker

Wijzigingen niet altijd zichtbaar
Sommige mutaties op het ledenbestand vanuit GBA en/of de ledenadministrateur waren niet altijd zichtbaar voor een pastoraal medewerker. Dit probleem is nu verholpen en werkt nu weer naar behoren.

Verwijderen van bezoeken
Het was niet altijd mogelijk om bezoeken aan te brengen of te verwijderen. Dit probleem is verholpen.

Datum: 17 februari 2021
Versie: LRP 6.8.0

Alle rollen

Storing uitvoering plantaken

In de afgelopen week waren er problemen op LRP met de planner. Hierdoor liepen taken niet goed door. Inmiddels zijn deze problemen verholpen.

Groep ten onrechte verwijderd

In sommige gevallen werd door het annuleren van het scherm ‘Groep bewerken’ de hele groep verwijderd. Deze fout is opgelost.

Data oefenomgeving ververst Op 1 februari is de oefenomgeving ververst. De oefenomgeving bevat de actuele gegevens zoals u die ook in de "echte" omgeving van LRP ter beschikking heeft. Zo kunt u zonder risico oefenen (geldt niet voor pastorale medewerkers), bv. met het aanbrengen van de wat ingewikkelder mutaties en het maken van mailings.

Achtergrond in sjablonen verwijderen

Het was niet mogelijk een achtergrond in een sjabloon te verwijderen wanneer deze eenmaal erin was geplaatst. Dit probleem is nu verholpen waardoor het vanaf nu weer mogelijk is achtergronden te verwijderen in een sjabloon.

Leden administrateur

Correspondentie adres buitenland

Afgelopen weken konden er bij correspondentie adressen geen buitenlands adres worden opgeslagen. Dit is vanaf nu weer mogelijk.

Lokaal beheerder

Afronding uitrol LRP Inlog-app

Driekwart van alle LRP-gebruikers is overgestapt op de Inlog-app. Met deze patch zijn voorzieningen getroffen om de lokaal beheerder fysieke sleutels die niet in gebruik zijn om te wisselen en om sleutels / licenties die niet meer nodig zijn online op te zeggen. Eind februari ontvangen de lokaal beheerders hierover via mail nadere informatie.

Bijdragenadministrateur

Tussenscherm toezeggingen genereren fonds eenmalig vast

Sinds de vorige LRP update was het tussenscherm bij toezeggingen voor een fonds eenmalig vast verwijderd. Dit is hersteld en is nu weer zichtbaar wanneer u toezeggingen voor de hele selectie genereert.

Storing verzending e-mails met betaalverzoeken

In het verlengde van de storing in de plantaken werden e-mails met betaalverzoeken niet verzonden. Ook deze fout is met de patch van 17 februari hersteld.

Pastoraal medewerker

Annuleer knop groep

Door een fout in LRP werden groepen verwijderd wanneer er op de annuleer knop werd gedrukt na het openen van een groep. Deze fout is nu verholpen.

Datum: 9 maart 2021
Versie: LRP 6.9.0

Alle rollen

Verwijderen van groepen en vrije gebieden door annuleren

Zoals in de vorige LRP update was geschreven werden vrije gebieden en groepen verwijderd wanneer iemand deze opende en op annuleren drukte. Na de aanvankelijke correctie moest dit nogmnaals worden aangepast.

Ledenadministrateur

Land bij buitenlands adres

Bij het kiezen van een land voor een buitenlands (correspondentie)adres, verdween het land meteen weer na keuze. Dit probleem is verholpen.

Datum: 31 maart 2021
Versie: LRP 6.10.0

Lokaal beheerder

Gegevens van contactpersoon verwijderen

Na het verwijderen van een contactpersoon bij een gebouw blijft de contactinformatie van de contactpersoon achter bij het gebouw. Dit is aangepast, nar verwijderen contactpersoon wordt nu ook de overige contcatgegevens verwijderd.

BijdragenAdministrateur

Vooraankondigingen uit fonds

Bij de patch van eind maart verdwijnen de (SEPA) vooraankondigingen uit het fonds. U kunt vooraankondigingen van automatische incasso’s waar nodig aanmaken via de selecties. Dat staat in de handleiding beschreven.

Datum: 20 april 2021
Versie: LRP 6.11.0

Lokaal beheerder en bijdragenadministrateur

Foutmelding tabblad uitnodigingen in fonds

Bij het openen van het tabblad uitnodigingen in een fonds kreeg men een foutmelding. Dit was een onterechte melding (die ook bij andere tabbladen voorkwam zoals het tabblad contactmomenten in een geregistreerdedossier).
Daarnaast waren de e-mails die verstuurd waren niet zichtbaar in het tabblad uitnodigingen Deze melding en het ontbreken van e-mails zijn opgelost en moeten nu geen problemen meer veroorzaken.

Bijdragenadministrateur

Invoerveld geregistreerde nummer met spaties

Bij het plakken van een geregistreerdenummer in het invoerveld voor toezeggingen, werd er een foutmelding gegeven wanneer er een spatie mee-gekopieerd werd. Voor de gebruiksvriendelijkheid hebben we dit kunnen verbeteren en worden spaties voor/achter een geregistreerdenummers weggefilterd.

Datum: 6 mei 2021
Versie: LRP 6.12.0

Ledenadministrateur

Diverse problemen rondom overige contacten
Wanneer iemand naar het tabblad uitnodigingen ging in een fonds kreeg men een foutmelding. Dit was een onterechte melding die ook bij andere tabbladen voorkwam zoals het tabblad contactmomenten in een geregistreerdedossier. Daarnaast waren de e-mails die verstuurd waren niet zichtbaar in het tabblad uitnodigingen
Deze melding en het ontbreken van e-mails zijn opgelost en moeten nu geen problemen meer veroorzaken.

Bijdragenadministrateur

Invoerveld geregistreerde nummer met spaties
Bij het plakken van een geregistreerdenummer in het invoerveld voor toezeggingen, werd er een foutmelding gegeven wanneer er een spatie mee-gekopieerd werd. Voor de gebruiksvriendelijkheid hebben we dit kunnen verbeteren en worden geregistreerdenummers met een spatie erachter nu ook geaccepteerd.

Datum: 2 juni 2021
Versie: LRP 6.13.0

Alle rollen (behalve pastoraal medewerker)

Oefenomgeving
De oefenomgeving is afgelopen maand ververst. Dit betekent dat de huidige gegevens van de productieomgeving nu ook op de oefenomgeving beschikbaar zijn.

Bijdragenadministrateur

Levertermijn bestelformulier van 8 naar 14 dagen
De levertermijn van het bestelformulier is van 8 naar 14 dagen gegaan. Hierdoor heeft onze orderadministratie de tijd om alle bestellingen zorgvuldig en tijdig te verwerken.

Lokaal Beheerder

Vrije export bijwerken
Als lokaal beheerder kunt u nu de vrije export bijwerken via het Beheer -> Vrije export gemeente bijwerken.