Updates 2019

Updates 2019

Versie: 4.10.0.6373

Ledenadministratie

 • Uitschrijvingen:
  als uitschrijfdatum kan vanaf heden alleen de huidige datum of een datum in het verleden vastgelegd worden. Reden hiervoor is dat ledenadministrateurs verwachtten dat leden met een uitschrijfdatum in de toekomst ook pas op die datum zouden worden uitgeschreven. Dat is nooit het geval geweest.
 • Overzicht huwelijksjubilea:
  in specifieke situaties (echtparen in één PE maar op verschillend adres, echtparen waarbij een partner was uitgeschreven) kwam een jubileum niet of niet correct op het op het overzicht voor. Dat is gecorrigeerd.
 • Etiketten op basis van selectie:
  bij etiketten op basis van een selectieresultaat (via de knop Uitdraai maken) werd altijd het correspondentieadres afgedrukt, indien aanwezig. U kunt nu aangeven dat (bij aanwezigheid een correspondentieadres) tóch het woonadres moet worden afgedrukt. Dat is doorgaans voor pastorale doeleinden het gewenste adres. Aandachtspunt hierbij is dat de sortering blijft uitgaan van het correspondentieadres.

Pastoraal

 • Overzicht Levensmomenten > Jubilea:
  in specifieke situaties (echtparen in één PE maar op verschillend adres, echtparen waarbij een partner was uitgeschreven) kwam een jubileum niet of niet correct op het op het overzicht voor. Dat is gecorrigeerd.
 • Etiketten op basis van selectie:
  Zie 'ledenadministratie'

Ledenadministratie

Na 35 dagen wordt een verzoek tot overschrijving vanuit de latende gemeente automatisch gehonoreerd; in een beperkt aantal gevallen gebeurde dit niet, dit is gerepareerd.

Bijdragenadministratie

Een beperkt aantal Overige contacten kwam zonder naam voor in incassobestanden, die daarom door de bank werden afgekeurd. Dit is gecorrigeerd.

Lokaal beheer

De problemen bij het opvoeren van nieuwe gebruikers zijn met deze patch opgelost.

Pastoraal

Meegeregistreerden kwamen niet mee in overzicht Levensmomenten (verjaardagen, jubilea), ook niet als deze registratie soort op ‘Ja’ stond. Dit is gecorrigeerd.

Ledenadministratie

Bij het uitschrijven van een lid dat minder dan een jaar geleden bezwaar heeft gemaakt tegen een eerdere uitschrijving, krijgt de ledenadministrateur een melding hiervan.

Belijdende leden en doopleden ontvangen bij uitschrijving een bevestiging van de synode. De dienstenorganisatie wordt door uitgeschreven leden vaak benaderd met vragen over hun uitschrijving en kan daar om meerdere redenen niet inhoudelijk op reageren (AVG, pastorale verantwoordelijk die bij de (wijk)gemeente ligt). In de bevestigingsbrief worden daarom nu ook de contactgegevens van het kerkelijk bureau opgenomen.

Wanneer in het geregistreededossier het vinkje bij correspondentieadres werd uitgezet, dan bleef dit adres in LRP aanwezig en werd het daarom gebruikt bij adresseringen. Dit is nu gecorrigeerd.

Ledenadministratie, Bijdragenadministratie, Lokaal beheer

Vrije gebieden

Het toevoegen van postcoderegels aan vrije gebieden binnen de wijkgemeente, binnen de gemeente en buiten de gemeente is o.a. door een betere naamgeving van knoppen duidelijker gemaakt.

Bijdragenadministratie

Nieuwe selectie aan fonds koppelen

Een fondsjaar is m.i.v. heden alleen te openen als een nieuwe selectie aan het fonds is gekoppeld (zie handleiding).
Selecteer in het fonds vanaf heden een nieuwe selectie om verder te kunnen werken.

In uiterste noodgevallen kunt u tijdelijk een willekeurige selectie kiezen.
Deze dient u wel zo snel mogelijk te vervangen door de juiste!

Advies is om op korte termijn de juiste selectie te maken en deze in het fonds op te nemen!

Tweede toezeggingsmail versturen

U kunt nu weer een tweede toezeggingsmail vanuit een fonds (tabblad Selectie > Met e-mail zonder toezegging) versturen.

Voorkomen van onterechte herinneringen

Als ontvangsten in een fondsjaar niet aan de betreffende toezegging zijn gekoppeld, kunnen onterechte herinneringen ontstaan. Op dit punt zijn enkele aanpassingen gedaan:

 • er zijn maatregelen genomen om te voorkomen de hierboven beschreven situatie ontstaat;
 • bij het aanmaken van herinneringen corrigeert LRP “oude” fouten op dit punt.

Alle rollen

Met patch 4.6.1 zijn diverse zichtbare en minder zichtbare bugs in LRP verholpen.
Daarnaast zijn in deze patch veel - voor de gebruiker niet zichtbare - onderhoudszaken aangepakt.

De documentatie/handleiding van LRP wordt gestaag omgewerkt van pdf naar een documentatie-website .
De inzet van een documentatie website biedt meer mogelijkheden: eenvoudiger en sneller up-to-date, toepassen van filmpjes en modernere weergavemogelijkheden, betere en concretere support.

Met documentatie in de vorm van een meer of minder 'statische' pdf kunnen we niet meer adequaat de (nieuwe en komende) ontwikkelingen van LRP bijhouden en documenteren.

Ledenadministratie, Bijdragenadministratie, Lokaal beheer

Nieuwe selecties - vrije export

Sinds oktober vorig jaar kunt u het selectieresultaat per veld exporteren.
Op veler verzoek kunt u vanaf heden in dit scherm ook de volgorde van presentatie van de kolommen in Excel bepalen.

Ledenadministratie

Voorkeurlidmaatschap

Als de ledenadministrateur van de "ontvangende gemeente" een overschrijving via het kerkelijk register in gang zet, wordt het gemeentelid direct naar die gemeente overgeschreven. Dit is het gevolg van een kerkordewijziging waartoe de synode in november 2018 heeft besloten.
Brengt de ledenadministrateur van de “latende gemeente” het verzoek tot overschrijving aan, dan blijft de termijn van 30 dagen gehandhaafd. In die periode kan de ontvangende gemeente een verzoek tot overschrijving honoreren of weigeren. Reageert de ontvangende gemeente in die periode niet, dan wordt het overschrijvingsverzoek na 30 dagen automatisch uitgevoerd.
De reden van een eventuele weigering door de ontvangende gemeente vindt u voortaan in de mutatiemelding terug.

Bijdragenadministratie

Overige contacten

In de boekstukken vindt u de nieuwe overige contacten nu ook als u op naam zoekt.
Op enkele schermen en op looplijsten werden de namen van de nieuwe overige contacten niet (goed) getoond: ook dat is nu verholpen.

Invoeren van toezeggingen

In de week van 4 februari was LRP grote delen van de dag traag door de massale invoer van toezeggingen. Incidenteel werden ingebrachte toezeggingen niet zichtbaar in het tabblad Deelnemers, omdat er bepaalde gegevens (meestal de termijnen met de termijnbedragen) ontbraken.
Vanaf heden ziet u deze toezeggingen weer in het tabblad Onvolledige toezeggingen.
U voert deze toezeggingen opnieuw op in tabblad Toezeggingen en kunt ze daarna uit tabblad Onvolledige toezeggingen verwijderen.