Dubbel in jubileum overzicht

Personen komen dubbel voor in het jubileumoverzicht

Het kan voorkomen dat een persoon dubbel voorkomt in het jubileumoverzicht [2].

In dat geval is er sprake van een gemankeerde registratie van een of meerdere huwelijken.
U kunt dit verifiëren in het geregistreerdedossier, tabblad Geschiedenis > Verbintenissen.

U kunt dit niet zelf corrigeren, u kunt dit laten doen door de helpdesk. Vermeld bij uw aanvraag het probleem ("dubbele vermelding op jubileumoverzicht") en de betrokken geregistreerdenummers.