Recht van vergetelheid

Recht van vergetelheid

Het recht om 'vergeten' te worden.

Uitschrijving uit de kerk is mogelijk en de gemeente moet voldoen aan het verzoek om vergeten te worden voorzover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich daar niet tegen verzetten.

De afdeling juridische zaken binnen de Protestantse Kerk Nederland heeft op basis van de wettelijke bepalingen een document bewaartermijnen opgesteld.

Ieder lid blijft ook na 2 jaar in de historie bij de PKN, omdat in de kerkorde is bepaald dat een doop of belijdenis niet ongedaan te maken is.
Hij is dan niet meer door u opvraagbaar, maar met beperkte gegevens nog wel in de Landelijke PKN historie.
Naam en doopgegevens en alleen maar beschikbaar t.b.v. statische gegevens.

Lokaal bent u kerkordelijk verplicht om doop- en belijdenisboeken en ook daar blijven de gegevens gehandhaafd.

Zie hier het document bewaartermijnen

Meer informatie en documenten vindt u op onze website https://www.protestantsekerk.nl/thema/privacy en voor privacy vragen heeft de PKN een speciaal e-mailadres privacy@protestantsekerk.nl

Zie ook onze Privacy website