Overzichten

Overzichten Pastoraal medewerker

Waarom kan ik als Pastoraal medewerker geen overzichten maken langer dan 8 weken?

Een langere periode, zou een probleem kunnen vormen voor de performance van LRP.
Indien een overzicht over een langere periode gewenst is kunt u een beroep op de ledenadministrateur voor het maken van een selectie.
n.b. Naarmate de periode langer is, is het overzicht mogelijk niet meer actueel.

Zie ook de handleiding

Overzichten en "Wil nooit bijdragen"

De overzichten zijn in eerste instantie opgezet t.b.v. het pastoraat en op verzoek later ook beschikbaar gesteld voor de andere rollen.
Omdat alleen een bijdrageadministrateur rechten heeft op het criteria "Wil nooit bijdragen" en het iets is dat niet van invloed mag zijn op het pastoraat, wordt dit niet meegegeven.
Als bijdrageadministrateur bent u echter in de gelegenheid om deze d.m.v. een groep uit te sluiten.
Dit geldt ook voor de andere overzichten.

Zie ook de Handleiding

Overzicht mutatielijst

De ledenadministrateurs van steeds meer gemeenten maken deze mutatielijst zelf m.b.v. LRP.
U vindt deze onder dienstverlening.
U geeft een begin- en een einddatum op en met een klik op de knop rolt de lijst uit uw printer.

Personen komen dubbel voor in het jubileumoverzicht

Het kan voorkomen dat een persoon dubbel voorkomt in het jubileumoverzicht [2].

In dat geval is er sprake van een gemankeerde registratie van een of meerdere huwelijken.
U kunt dit verifiëren in het geregistreerdedossier, tabblad Geschiedenis > Verbintenissen.

U kunt dit niet zelf corrigeren, u kunt dit laten doen door de helpdesk. Vermeld bij uw aanvraag het probleem ("dubbele vermelding op jubileumoverzicht") en de betrokken geregistreerdenummers.

Uitkomsten selecties en overzichten

Het is mogelijk dat het 'overzicht Bezoeken per PE' een resultaat geeft van een selectie van het aantal personen met een bepaalde laatse bezoekdatum.
Dit komt omdat het in het overzicht de pastorale eenheden worden getoond waar bij de leden van de pastorale eenheid één of meer bezoeken zijn gebracht.

Waarom geen financiële gegevens in overzicht?

Dit is niet mogelijk!
De overzichten zijn in principe bedoeld voor het pastoraat en daarbij mogen financiën formeel geen rol spelen.
Omdat wij natuurlijk ook weten dat dit niet altijd overal zo werkt hebben we de mogelijkheid van groepen geïmplementeerd.

Iedere rol kan dan de groep uitsluiten die voor hem/haar van belang is. In uw situatie hebben we het dan waarschijnlijk over twee groepen:

  • één groep van mensen die gewoon meedraaien binnen uw gemeente, maar niet bezocht willen worden voor hun verjaardag en

  • één groep van mensen die u niet wilt benaderen, omdat ze niet bijdragen. Deze laatste groep kunt u samenstellen, omdat u bijdrageadministrateur bent.

Zie ook de Handleiding

Wenst geen contact uitsluiten in overzicht jubilea

Het is niet mogelijk personen met 'Wenst geen contact' direct uit te sluiten uit het Overzicht jubilea.

Wel is het mogelijk om een groep uit te sluiten van het Overzicht jubilea.
U kunt een groep aanmaken met de personen die 'geen contact wensen', en deze groep uitsluiten van het Overzicht jubilea.

n.b.: U dient de groep 'wenst geen contact' wel zelf up-to-date te houden.

Zie ook hoofdstuk Overzichten in de Handleiding