Fusie

Wat heeft het LRP-team nodig om een fusie te kunnen doorvoeren in LRP?

 1. De fusieakte.
 2. Het voorgenomen verenigingsbesluit, inclusief de lijst van straatnamen en postcodes die de grenzen van de gemeente vormen.
  Deze moet als bijlage zijn meegestuurd aan het voorgenomen besluit.
 3. De brief van de classis, waaruit blijkt dat de uiteindelijke fusie is goedgekeurd.

Voor een aanmerking volstaat het goedkeuringsbesluit van de classis.

Dit kunt u opsturen naar:

 • per mail: lrp-kso@protestantsekerk.nl
 • per post:
  Protestants Landelijk Dienstencentrum
  t.a.v. LRP-Team
  Postbus 8527
  3503 RM UTRECHT