Bankrekeningnummer verwijderen

Bankrekeningnummer bij een geregistreerde verwijderen?

In een aantal situatie kan dit niet, omdat er nog een koppeling is met een fonds en deze persoon.

Vanwege de belastingdienst blijft deze koppeling minimaal 7 jaar gehandhaafd en in die periode is een gekoppeld bankrekeningnummer niet te verwijderen.

Zie de handleiding bijdragenadministratie