Basisvaardigheden

Basisvaardigheden

Voor alle trainingen is kennis van / ervaring met het gebruik van een browser en een spreadsheet-programma (Ms Excel e.d.) gewenst.

LRP is een web-applicatie, die via een webbrowser (Firefox, Chrome, Edge) te gebruiken is. Als u één van de genoemde browsers met enige regelmaat en met succes gebruikt, dan bent u in staat om LRP te bedienen.

LRP heeft op veel plaatsen een exportfunctie, die u in staat stelt om met een spreadsheet-programma (Excel, etc, evt. Word) overzichten en documenten naar uw eigen lay-out te maken. Gebruikt u zulke programma's met enige regelmaat, (kunt u met name sorteren en filteren), dan is dat voldoende.

Mist u op één van beide gebieden kennis en/of vaardigheid, dan adviseren wij u om alvorens de training te volgen die kennis u eerst eigen te maken. In veel gevallen zal er binnen uw gemeente iemand zijn, die u daarbij kan helpen.
Ook worden er op internet een groot aantal cursussen / instructies daarvoor aangeboden.