Beperkte bereikbaarheid ledendesk LRP

Helaas staat de bereikbaarheid van helpdesk en orderadministratie door een combinatie van de kerkbalans- en eindejaarscollectepiek, langdurige ziekte en bevallingsverlof onder druk.
Lees hierover meer

Vorige bericht