E-mail en iDEAL

March 20, 2019 Redacteur Bijdragenadministratie 1 minute, 27 seconds

Toezegging uitnodigingen per e-mail

Er zijn in LRP veel verschillende manieren om gemeenteleden uitnodigen mee te doen aan een actie in uw gemeente. Een van deze manieren is een verzoek sturen per e-mail met daarin een link naar een internetomgeving waar de deelname kan worden ingevoerd. Deze wordt vervolgens automatisch in LRP verwerkt tot toezegging.
Zie de procesbeschrijving.

Betaling verzoeken per e-mail

Naast dat u per e-mail verzoeken tot toezeggingen kan doen, kunt u ook de betalingsverzoeken van de aangegeven termijn per e-mail aan uw gemeenteleden zenden. Zij ontvangen dan een link naar een iDEAL omgeving waar zij vervolgens de betaling kunnen voldoen vanaf hun eigen bank.

Om een en ander in te richten zult u een aantal handelingen moeten verrichten; ook is het raadzaam om eerst een uitnodiging en betalingsverzoek ter test naar u zelf te zenden en in te vullen. Zie de procesbeschrijving.