Uw gemeente, eHerkenning en de Kamer van Koophandel

eHerkenning

De Rijksoverheid gaat over tot het gebruik van eHerkenning voor de digitale communicatie met rechtspersonen, zoals gemeenten en diaconieën. Dit is te vergelijken met de DigiD voor een natuurlijk persoon. Om eHerkenning te kunnen aanvragen is een KvK-nummer noodzakelijk.
Sommige gemeenten hebben al een KVK-nummer, veel echter nog niet.

Collectieve inschrijving

Op 20 juni 2019 ontvingen de colleges van kerkrentmeesters en diakenen een brief over de op handen zijnde collectieve inschrijving van alle gemeenten en diaconieën in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

LRP

Voor deze collectieve inschrijving zijn de meeste gegevens al in LRP aanwezig. Voor de inschrijving hebben we echter ook een bezoekadres nodig.
In het gemeentedossier van LRP is daarom onder tabblad Bestuurlijke gegevens hiervoor ruimte gemaakt.

Het is niet wenselijk dat er natuurlijke personen worden opgevoerd die zichtbaar zijn binnen het handelsregister.

Bezoekadres

De lokaal beheerder en de ledenadministrateur kunnen als bezoekadres één van de in LRP opgenomen kerkgebouwen aanwijzen.

Dit bezoekadres moet twee keer worden opgegeven: voor het college van kerkrentmeesters én voor het college van diakenen.

Kamer van Koophandel

Wanneer de gegevens zijn ingevoerd in LRP zal de Dienstenorganisatie zorg dragen voor collectieve doorgifte aan de Kamer van Koophandel, zodat deze kan overgaan tot het verstrekken van het KvK-nummer.
U zult hierover rechtstreeks door de Kamer van Koophandel worden geïnformeerd.
Wijzigingen in de administratieve gegevens van uw gemeente en diaconie in LRP zullen ook door de Dienstenorganisatie worden doorgegeven aan het KVK.

Vorige bericht Volgende bericht