Pastoraal medewerker

Aandacht voor het pastoraat is een belangrijk doel van LRP. Als pastoraal medewerker bent u het kloppend hart van de gemeente. U hebt met het ledenregistratiesysteem veel mogelijkheden tot uw beschikking voor pastorale zorg en betrokkenheid. Pastorale zorg is een kernfunctie in de gemeente en dus ook bij de registratie van de leden. Door goede afspraken te maken, kunnen leden niet zoekraken bij een verhuizing. U kunt de leden van uw gemeente volgen door bezoekregistratie en het plaatsen van persoonlijke notities, die u bijvoorbeeld vlak voor een huisbezoek kunt inkijken. Of u kunt selecties maken voor specifieke doeleinden, zoals een lijst met jubilea, pasgehuwden of pasgeborenen. Meer informatie over de functie Pastoraal medewerker kunt u vinden in de handleiding Pastoraal medewerker.