Kerkrentmeester

Vanaf LRP versie 3.0 is - ten behoeve van een waarnemende taak in de bijdragenadministratie - de gebruikersrol van ouderling-kerkrentmeester beschikbaar. De kerkrentmeester kan alles raadplegen waar de bijdragenadministrateur (BA) toegang toe heeft. De kerkrentmeester kan echter niets invoeren, wijzigen of verwijderen (read-only). Uitzondering hierop is het herberekenen van de totalen van een actiejaar van een fonds en een verzamelfonds. Meer informatie over de bijdragenadministratie kunt u vinden in de handleiding Bijdragenadministratie​