Gebruikers

Er zijn vijf gebruikersrollen: Lokaal beheerder, Ledenadministrateur, Bijdragenadministrateur, Pastoraal medewerker en Kerkrentmeester.
Deze vijf gebruikersrollen worden hier uitgebreid beschreven. Klik op een van de kopjes in de linker kolom voor meer informatie.