Sleutels

Om in te loggen in LRP heeft u zogenaamde authenticatiesleutels nodig. Wanneer u start met LRP kan de kerkenraad of het college van kerkrentmeester deze sleutels eenvoudig bestellen via het bestelformulier.

Wanneer u begint met LRP krijgt u vijf gratis sleutels. Een extra sleutel kost € 60 per sleutel voor vier jaar en € 10 voor aangetekende verzending ervan.
Extra sleutels aanvragen? Stuur een mail met daarin uw gemeentenummer, het afleveradres en het aantal sleutels dat u wenst naar lrp-help@protestantsekerk.nl 

Sleutel stuk?

Een enkele keer komt het voor: een kapotte sleutel. Deze wordt  kosteloos vervangen. Stuur het kapotte exemplaar, voorzien van uw gemeentegegevens en adres waarop u uw nieuwe sleutel wenst te ontvangen naar:

LRP-team Postbus 8527, 3503 RM Utrecht. Na ontvangst van de kapotte sleutel sturen wij uw nieuwe sleutel zo snel mogelijk per aangetekende post op het door u aangegeven adres (standaard dat van de lokaal beheerder).

Als uw sleutel defect raakt om andere redenen dan fabricagefouten of levensduur van de batterij wordt tegen betaling van €40 (€ 30 (helft van de nieuwprijs) en € 10 voor aangetekende verzending)voor vervanging gezorgd. Stuurt u ook in dat geval uw sleutel op zodat het betreffende exemplaar uit LRP verwijderd kan worden. U ontvangt vervolgens zo snel mogelijk een nieuwe sleutel, per aangetekende post op het aangegeven adres. 

Sleutel kwijt?

Bent u uw sleutel kwijt? Neem dan telefonisch contact op met de LRP helpdesk,030 880 1777,optie 2 of  lrp-help@protestantsekerk.nl met vermelding van uw gemeentenummer, sleutelnummer en afleveradres. Vervangingskosten zijn ook hier € 40 (€ 30 (helft van de nieuwprijs) en € 10 voor aangetekende verzending).