Eindejaarscollecte

Op 31 december staat als vanouds de Eindejaarscollecte op het collecterooster van de Protestantse Kerk in Nederland. Binnen de meeste gemeenten van de Protestantse Kerk wordt gecollecteerd voor het werk van de eigen plaatselijke gemeente. De kerkenraad stelt de bestemming van de collecteopbrengst vast.

Uitbesteden.

De actie Eindejaarscollecte is (in combinatie met de actie Kerkbalans) qua werkzaamheden de piekperiode van het jaar voor onze orderadministratie. Intern zijn de nodige werkafspraken gemaakt om uw bestellingen zo goed mogelijk uit te voeren. Daarvoor is tijd en aandacht nodig. Nu is de ervaring van voorgaande jaren dat bestellingen steeds later worden ontvangen en ook dat er in een laat stadium wijzigingen worden doorgegeven. Dat doorkruist een goede en efficiënte behandeling van uw bestelling. 

Wij verzoeken u daarom dringend om uw bestelling zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 31 oktober 2018 in te sturen. 

Wanneer u ervoor kiest de actie uit te besteden aan het LRP-Team, dan dient u daarvoor het bestelformulier te gebruiken. U ontvangt deze rond de eerste helft van september in een schrijven van het LRP-Team aan uw College van Kerkrentmeesters. De inhoud van de mailing vindt u onder het kopje 'Materiaal' zodra deze beschikbaar is. Naast het papieren bestelformulier kunt u uw bestelling ook digitaal invullen en verzenden. 

Mocht u naar aanleiding van uw bestelling nog vragen hebben over de werking van LRP of hebt u vragen over het bestelformulier, neemt u dan gerust contact op met onze orderafdeling.