Eindejaarscollecte

Op 31 december staat als vanouds de Eindejaarscollecte op het collecterooster van de Protestantse Kerk in Nederland. Binnen de meeste gemeenten van de Protestantse Kerk wordt gecollecteerd voor het werk van de eigen plaatselijke gemeente. De kerkenraad stelt de bestemming van de collecteopbrengst vast.

Uitbesteden

Wanneer u ervoor kiest de actie uit te besteden aan het LRP-Team, dan dient u daarvoor het bestelformulier te gebruiken. U ontvangt deze rond de eerste helft van september in een schrijven van het LRP-Team aan uw College van Kerkrentmeesters. De inhoud van de mailing vindt u onder het kopje 'Materiaal' zodra deze beschikbaar is. Naast het papieren bestelformulier kunt u uw bestelling ook digitaal invullen en verzenden. 

Mocht u naar aanleiding van uw bestelling nog vragen hebben over de werking van LRP of hebt u vragen over het bestelformulier, neemt u dan gerust contact op met onze orderafdeling.