Product - toezeggingsbrief

Start
Producten
    Andere producten:

LRP

Toezeggingsbrief

Product - toezeggingsbrieven

1
2

Extra opmerkingen

  • Subselecties (2)
    Als u in het fonds gebruik wilt maken van subselecties om specifieke doelgroepen apart te benaderen, zet dan dit vinkje aan. Het gaat daarbij over aparte brieven per doelgroep en het aanschrijven via e-mail.
    Het LRP-team neemt contact met u op over de gewenste inrichting.
Eigen sjabloon

Toezeggingsbrieven - eigen sjabloon

1
2
3
Digitaal

Toezeggingsbrieven - eigen sjabloon

1
2