'Meeste kerken stellen ANBI-status voor giftenaftrek alsnog veilig'

Inspanningen gemeenten en Dienstenorganisatie werpen vruchten af

ANBI Verreweg de meeste gemeenten in de Protestantse Kerk in Nederland (en Rooms-Katholieke parochies) voldoen inmiddels alsnog aan de eisen voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), meldt het Nederlands Dagblad.
In februari leek het er nog op dat veel kerken hun ANBI-status dreigden te verliezen vanwege het ontbreken van jaarcijfers. De Belastingdienst meldde zich toen bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) met de mededeling dat een aanzienlijk aantal gemeenten en diaconieën hun ANBI-verplichtingen niet op orde heeft. Als dat zo bleef zouden de kerken de fiscaal aantrekkelijke status verliezen.

Binnen de Dienstenorganisatie van de PKN is in de afgelopen maanden hard gewerkt om alles op orde te krijgen, meldt een woordvoerder van de kerk in het ND. Een speciaal team controleerde alle 1650 lokale gemeenten en diaconieën, in totaal 3300 instellingen. Waar de zaken niet op orde waren werden de gemeenten gewaarschuwd.

De Belastingdienst laat nu desgevraagd aan het ND weten dat intussen op ‘een tiental’ na alle bij de PKN aangesloten kerken aan de eisen voldoen. De kerken die nog niet voldoen aan de eisen, krijgen van de Belastingdienst een brief met uitleg wat ze moeten doen om intrekking van de ANBI-status te voorkomen. Zij moeten volgens de fiscus binnen enkele weken orde op zaken stellen.

Naar verwachting wordt de situatie na 2020 eenvoudiger, omdat de gemeenten dan – zo is de verwachting – integraal op het computersysteem Fris zullen zijn aangesloten en ANBI-gegevens automatisch gekoppeld kunnen worden aan de website van de gemeente.

Waarschuwing

Om aan de ANBI-status te blijven voldoen moeten de gemeente ook dit jaar vóór 1 juli via internet de jaarcijfers van het jaar ervoor publiceren en een actueel beleidsplan hebben.

Vorige bericht