11 januari 2022

11 januari 2022

Datum: 11 januari 2022
Versie: LRP 7.7.0

Alle rollen

 • Diverse verbeteringen doorgevoerd en kleinere fouten opgelost.

Lokaal beheerder

 • U kunt nu weer gegevens van contactpersonen invoeren bij kerkgebouwen en zalen

 • Bij het aanmaken en bewaren van een nieuwe gebruiker wordt de QR-code (pas) per e-mail verzonden bij het bewaren van de gebruiker.

Ledenadministrateur

 • Bij het opvoeren van een nieuw telefoonnummer, of het wijzigen van een bestaand telefoonnummer bij een geregistreerde wordt nu gecontroleerd op een juiste invoer. ‘Geldige’ invoer is 10 cijfers aaneengesloten of netnummer en abonneenummer gescheiden door een koppelteken.
 • Uitgestelde uitschrijvingen werden vanaf 6 november niet meer verwerkt. De betreffende geregistreerden waren niet meer ingeschreven, maar hadden de status ‘uitschrijving loopt’. Deze uitschrijvingen zijn op 21 december alsnog met terugwerkende kracht verwerkt.

Bijdragenadministrateur

 • Diverse kleinere aanpassingen en verbeteringen
 • De koppeling tussen LRP en Twinfield werkt weer.
  U dient uw Twinfield-account vanuit LRP eenmalig te activeren
 • Diverse verbeteringen en uitbreidingen in de koppelingen tussen LRP en SKG
 • In de invoer rapportage toezeggingen kunt u nu eenvoudig zien wat de bron is van de toezegging (SKG Collect, handmatig, App Donkey Mobile, Appostel, collectief). Bij sommige toezeggingen staat als gebruiker de naam ‘Dhr. L.W.J. Koelewijn’. Dit is geen ‘spook’gebruiker, maar betekent dat deze toezegging automatisch in LRP is verwerkt.
 • Bij de financiële rapportages worden wijkgemeenten niet meer getoond waar ze niet van toepassing zijn.
 • Het fonds genereerde niet altijd een voorbeeld, dit is gecorrigeerd
 • In bepaalde gevallen kon het gebeuren dat een plantaak vanuit een fonds al werd uitgevoerd vóórdat deze was ingepland. Dit is gecorrigeerd.
 • Verbetering in de verzending van e-mails, met name betreffende de niet verzonden e-mails