6 december 2021

6 december 2021

Datum: 6 december 2021
Versie: LRP 7.6.0

Alle rollen

 • Diverse verbeteringen doorgevoerd en kleinere fouten opgelost.
  Met name veel (onzichtbaar) onderhoud gepleegd op de database en in de programmatuur waarbij overbodige gegevens zijn verwijderd en programmatuur is verbeterd.
 • Bij het verwijderen van een selectie / sjabloon die in gebruik is toont LRP wáár deze precies in gebruik is.

Ledenadministrateur

 • Er waren problemen bij het opvoeren van een ‘adres onbekend’ bij een overig contact. Dit is gecorrigeerd.
 • Het overzicht ‘inactieve overige contacten’ is afgevoerd. De omstandigheden waaronder een overig contact niet konden worden verwijderd zijn opgeheven.

Bijdragenadministrateur

 • Bij het maken van brieven e.d. voert LRP nu een betere controle uit of de vereiste sjablonen / selecties daadwerkelijk aanwezig zijn. De Bijdragenadministrateur krijgt hier een melding van.
 • Plantaken die niet volledig zijn ingepland worden nu niet (voortijdig) uitgevoerd bij het aanmaken van uitnodigingen in fondsen.
 • Verduidelijking documentatie van het handmatig opvoeren van ontvangsten.
 • De signaleringen en aanbevelingen zijn verder verbeterd
 • Enkele verbeteringen (beter checks) in de werking van de bestellingen.
 • In de sjablonen is de onbedoelde combinatie ‘vrije brief’ en acceptgiro niet meer mogelijk.
 • Een niet verzonden / mislukte e-mail komt in de melding tegel “E-mails mislukt”. U kunt deze opnieuw versturen.
  U kunt ook besluiten om deze e-mail niet meer te versturen, echter dan blijft deze staan in de tegel 'E-mails mislukt'.
  Vanaf nu heeft u de gelegenheid om een mislukte e-mail die u niet meer wilt versturen, te annuleren. De e-mail wordt verplaatst naar het tabblad geannuleerd en wordt niet meer getoond in de tegel 'E-mail mislukt'.
 • Voor gemeenten die gebruikmaken van de diensten van SKG: de uitwisseling tussen LRP (fondsen/deelnemers/ontvangsten) en SKG is verder ontwikkeld (gemoderniseerd) en verbeterd.
 • Voor gemeenten die gebruikmaken van de app van Donkey Mobile: de uitwisseling tussen LRP en Donkey Mobile is verder ontwikkeld en verbeterd. Voor meer informatie over de koppeling met Donkey Mobile verwijzen we u graag naar de leverancier van deze app

Lokaal beheerder

 • Het was onder bepaalde omstandigheden niet mogelijk een fonds te verwijderen . Dit is nu gecorrigeerd.