16 november 2021

16 november 2021

Datum: 16 november 2021
Versie: LRP 7.5.0

Alle rollen

  • Diverse kleine en grote verbeteringen om LRP beter en veiliger te maken.

Bijdragenadministrateur

  • Uitbreidingen en verbeteringen aan de aanbevelingen en tegels in het dashboard
  • Het - na overlijden van een deelnemer - overzetten van een toezegging en ontvangsten naar de achtergebleven partner is vereenvoudigd. De bijdragenadministrateur krijgt hierover een waarschuwing
  • Het storneren van een onjuiste ontvangst is vereenvoudigd en verbeterd
  • De mogelijkheden om te zoeken in boekstukken zijn verbeterd
  • Bij het collectief deelnemer maken zijn de opties vereenvoudigd
  • Bulk bewerken deelnemers is verbeterd.
  • Vebeteringen in de uitwisseling met SKG