25 oktober 2021

25 oktober 2021

Datum: 25 oktober 2021
Versie: LRP 7.4.0

Alle rollen

 • Diverse verbeteringen doorgevoerd en fouten opgelost.

Bijdragenadministrateur

 • Bij het maken van toezeggingen/deelnemers o.b.v. een selectie kan de doelgroep in de wizard, buiten de selectiecriteria om, worden beperkt tot personen die in voorgaand actiejaar een bepaalde betaalwijze hadden.
  Zo kunt u bijv. gemakkelijk personen die via automatische incasso betalen voor het kerkblad of Solidariteitskas alvast overzetten naar een volgend jaar, waarna u voor de rest uitnodigingen maakt.
 • Helemaal nieuw is dat in fondsen aanbevelingen worden getoond, die kunnen helpen bij de volgende stap in een actiejaar. Zo wordt u, indien van toepassing, geattendeerd op het maken van (herhaalde) uitnodigingen, betaalverzoeken, herinneringen, bestellingen enz.
  Deze aanbevelingen worden ook verzameld in een tegel op het dashboard op de homepage van LRP.
  Ook kunt u per fonds instellen dat u de aanbevelingen wilt ontvangen in een wekelijkse e-mail.
 • In de wizards van de fondsen kunt u op verschillende plaatsen rechtstreeks voorbeelden van sjablonen bekijken.
 • Enige correcties doorgevoerd voor een betere telling/aantallen.
 • Enkele kleine fouten in het bestelformulier zijn gecorrigeerd.

 • Er is (binnenkort) een koppeling mogelijk tussen LRP en andere applicaties als SKG Collect, Appostel, DonkeyMobile enz.
  Als uw gemeente gebruik maakt van de combinatie LRP en SKG Collect, dan dient uw lokaal beheerder per wijkgemeente in te stellen dat SKG Collect (of een andere aangesloten applicatie) gebruik mag maken van deze koppeling.
  Als bijdragenadministrateur dient u per fonds aan te geven dat de koppeling voor SKG Collect beschikbaar is. Als deze koppeling eerder al werd gebruikt, is de koppeling voor SKG Collect al geactiveerd.
  Zie verder de handleiding .

Lokaal beheerder

 • Er is (binnenkort) een koppeling mogelijk tussen LRP en andere applicaties als SKG Collect, Appostel, DonkeyMobile enz. Als uw gemeente gebruik maakt van de combinatie LRP en SKG Collect, dan dient u per wijkgemeente in te stellen dat SKG Collect (of een andere aangesloten applicatie) gebruik mag maken van deze koppeling. Als deze koppeling eerder al werd gebruikt, is de koppeling voor SKG Collect al geactiveerd. Zie verder de handleiding .

Pastoraal medewerker

 • Bij de instellingen kunt u, vanwege de performance, niet meer kiezen voor een periode van 8 weken.