5 oktober 2021

5 oktober 2021

Datum: 5 oktober 2021
Versie: LRP 7.3.0

Alle rollen

  • Diverse kleine verbeteringen doorgevoerd en fouten opgelost.
  • Correctie doorgevoerd aan ontbrekende sorteernamen van de pastorale eenheid. (Alleen relevant als u deze informatie buiten LRP gebruikt)

Bijdragenadministrateur

  • De performance van het openen van het overzicht boekstukken is aanzienlijk verbeterd.
  • Bij toezeggingen werd in het tabblad Storneringen de storneringsdatum niet getoond. Deze datum is toegevoegd.
  • Makkelijker inzicht in de specificatie van ontvangsten via iDEAL en automatische incasso van een (verzamel)dagafschrift (van SKG) via het scherm Afschrift bewerken .
  • Enkele kleine fouten in het bestelformulier zijn gecorrigeerd.
  • Sinds de nieuwe bijdragenadministratie ontbraken de deelnemers in fondsen van gearchiveerde actiejaren. De deelnemers zijn weer toegevoegd.
  • De selectie, gebaseerd op toezeggingen , is verbeterd, bedragen en betaalwijze werken nu onafhankelijk van elkaar.
  • We hebben onderzocht of het mogelijk is om de barcode met het geregistreerdenummer op de toezeggingsuitnodiging ook met behulp van een smartphone (i.p.v. een handscanner) is te verwerken. Dit is mogelijk. Zie de kennisbank .