7 september 2021

7 september 2021

Datum: 7 september 2021
Versie: LRP 7.2.0

Alle rollen

 • Kleine verbeteringen doorgevoerd en fouten opgelost.

Bijdragenadministrateur

 • Het opnemen van overige contacten in een zelf samen te stellen looplijst in Excel is aangepast.
 • Een bestaande toezegging met betaalwijze acceptgiro, overig of iDEAL kan nu gewijzigd worden in automatische incasso. Het is niet meer nodig om de toezegging eerst te verwijderen en daarna opnieuw in te voeren. Tevens zijn een aantal controles en meldingen op deze handeling aangepast.
 • Aan de knop 'Exporteer deelnemers' in een fonds onder ‘Overig > Overig’ is de inschrijfstatus van de geregistreerde toegevoegd.
 • In het sjabloon 'toezegging-betaling' is een keuzeveld toegevoegd om een betaalverzoek (termijn) te maken.
 • De controles rondom het boeken van ontvangsten vanaf 1 januari van een boekjaar zijn aangepast waardoor het risico dat bedragen ten onrechte aan een verkeerd actiejaar worden toegekend wordt voorkomen. Alle ontvangsten zonder betalingskenmerk waarvoor LRP concludeert dat ze bij een vorig of volgend kalenderjaar horen, moeten handmatig worden toegekend.
 • Het overzicht boekstukken opent (veel) sneller.
 • De datum van een boekstuk incassorun is nu gelijk aan de incassodatum en de ontvangstdatum in het betreffende fonds.
 • Het is nu mogelijk om herinneringen vanuit een fonds te sturen als de betaalwijze acceptgiro niet in het betreffende fonds voorkomt.
 • Het is nu mogelijk om 'mislukte e-mail' te annuleren zodat deze niet bij de signaleringen blijven staan.
 • Het is nu mogelijk om toezeggingen / deelnemers in bulk aan te passen , bijv. om onder andere in eenmalige fondsen (abonnements)bedragen te verhogen of om bepaalde categorieën deelnemers uit te sluiten van herinneringen, etc.
 • Diverse andere kleine verbeteringen.

Ledenadministrateur

 • Er is een controle ingebouwd om te voorkomen dat een geregistreerde vaker kan worden uitgeschreven en daardoor meerdere uitschrijfbrieven worden verstuurd.
 • Bij het opvoeren van een 'overig contact' controleert LRP nu of er ook een ‘geregistreerde’ is met dezelfde achternaam op hetzelfde adres.