13 juli 2021

13 juli 2021

Datum: 3 augustus 2021
Versie: 6.15.0

Alle rollen (behalve pastoraal medewerker)

Oefenomgeving

De oefenomgeving is ververst met de productiedata van 11 juli 2021.
De programmatuur is met opzet niet ververst. Dat geeft de bijdragenadministrateurs de mogelijkheid om de fondsgegevens (die vanaf 13 juli via nieuwe schermen worden getoond) ook nog via de oude schermen te raadplegen, indien nodig.

Bijdragenadministrateur

Nieuwe gebruikersinterface

Met de update van 12 juli 2021 beschikken de bijdragenadministrateurs over de vernieuwde bijdragenadministratie. In deze eerste fase zijn de schermen van fonds en jaar compleet vernieuwd en worden acties als het maken van uitnodigingen, betaalverzoeken, herinneringen en het overzetten van deelnemers naar een nieuw jaar via wizards aangeboden. Deze wizards leiden u stap-voor-stap door relevante keuzes bij het maken van bv. een kerkbalansmailing heen. De keuzes worden vastgelegd onder de Fondsgegevens, waar alle instellingen op één plek bij elkaar zijn gebracht. We vertrouwen erop dat we hiermee voor u en uw beginnende collega’s een doorzichtiger en gebruiksvriendelijkere bijdragenadministratie hebben gerealiseerd. De komende maanden zullen successievelijk verdere verbeteringen worden aangebracht, bv. in de boekstukken en het registreren van toezeggingen voor meerdere jaren.

Naast het hierboven genoemde zijn de volgende (functionele)verbetering gerealiseerd:

  • Favorieten: u kunt op het inlogscherm een viertal favorieten instellen, die rechtstreeks naar de functies Invoer toezeggingen, Maak uitnodigingen, Maak betaalverzoeken en Maak boekstuk leiden.
  • Flexibele menu’s: u heeft alleen de items in beeld die van toepassing (kunnen) zijn. Voorbeeld: de optie Herinneringen wordt niet getoond als er geen betaalverzoeken zijn gemaakt, wordt het onderdeel herinneringen niet getoond; zijn er geen deelnemers, dan blijft het menu-item Betaalverzoeken achterwege.
  • Herinneringen: via de wizard kunt u aangeven op welke manier u personen met een betaalachterstand wilt benaderen. U heeft daarbij de keuze voor de volgende opties: (1) voor iedereen een brief (evt met acceptgiro); (2) een e-mail voor deelnemers met betaalwijze iDeal, de rest ontvangt een brief / acceptgiro; (3) een e-mail voor deelnemers met betaalwijze iDeal en/of digitale toezegging, rest ontvangt een brief / acceptgiro; (4) een e-mail voor deelnemers met e-mail adres, voor de rest een brief / acceptgiro; (5) een e-mail voor de deelnemers met een email adres, mensen zonder e-mail adres ontvangen geen herinnering. In de toezegging kan worden aangegeven dat een deelnemer niet / nooit herinnerd mag worden
  • Sjablonen toezeggingsbrief: in de oude situatie was er een sjabloon “met” en “zonder” toezegging voorgaand jaar. Dit is teruggebracht tot één sjabloon. Doorgaans zult u daar een sjabloon opnemen met de toezegging van het voorgaande jaar. Wilt u de gemeenteleden zonder een vorige toezegging toch een ander formulier toesturen, dan kunt u dit via de subselecties instellen.
  • Looplijst: tegelijk met de Uitnodigingen kunt u een looplijst maken. U heeft nu de mogelijkheid om een eenmaal aangemaakte looplijst opnieuw aan te maken en daarbij bv. meer velden te laten afdrukken, of om voor het Excel formaat te kiezen i.p.v. voor PDF.
  • Ontvangsten zonder toezegging: deze zijn in apart tabblad opgenomen. U kunt daar voor deze gevers direct een toezegging aanmaken.
  • Toezeggingscommentaar bij een toezegging: dit wordt bij het overzetten van toezeggingen nu ook meegenomen (in dit commentaar staat nogal eens informatie over bv. de looptijd van een periodieke schenkingsovereenkomst).

Tegel verzonden e-mails

Het aantal te verzenden e-mails werd niet correct weergegeven. Dat is met deze patch gerepareerd. Let op: als er geen emails zijn gegenereerd, maar er wel deelnemers met de betaalwijze SKG/Ideal voor verlopen betaalmaand zijn, dan wordt dit aantal meegenomen in de tegelmelding.

Onvolledige toezeggingen

In dit tabblad kunt u een onvolledige toezegging nu ook completeren. Na het opslaan van de dan volledige toezegging verdwijnt deze uit dit tabblad en verschijnt onder tabblad Toezeggingen.

Lokaal Beheerder

Nieuw fonds

U heeft nu de beschikking over een wizard waarmee u op een simpele manier een nieuw fonds kunt inrichten voor wat betreft de onderdelen die de lokaal beheerder dient te registreren.

Autoriseren van bijdragenadministrateurs

In het menu Beheer > Gebruikers kunt u voortaan in het scherm waarin u een nieuwe bijdragenadminstrateur opvoert of wijzigt ook vastleggen tot welke fondsen hij of zij toegang heeft. Zo hoeft u een (nieuwe) bijdragenadministrateur niet meer voor elk fonds apart toegang te geven én heeft u in het scherm Beheer / Gebruikers direct in beeld voor welke fondsen een BA is geautoriseerd.