17 februari 2021

17 februari 2021

Datum: 17 februari 2021
Versie: LRP 6.8.0

Alle rollen

Storing uitvoering plantaken

In de afgelopen week waren er problemen op LRP met de planner. Hierdoor liepen taken niet goed door. Inmiddels zijn deze problemen verholpen.

Groep ten onrechte verwijderd

In sommige gevallen werd door het annuleren van het scherm ‘Groep bewerken’ de hele groep verwijderd. Deze fout is opgelost.

Data oefenomgeving ververst Op 1 februari is de oefenomgeving ververst. De oefenomgeving bevat de actuele gegevens zoals u die ook in de "echte" omgeving van LRP ter beschikking heeft. Zo kunt u zonder risico oefenen (geldt niet voor pastorale medewerkers), bv. met het aanbrengen van de wat ingewikkelder mutaties en het maken van mailings.

Achtergrond in sjablonen verwijderen

Het was niet mogelijk een achtergrond in een sjabloon te verwijderen wanneer deze eenmaal erin was geplaatst. Dit probleem is nu verholpen waardoor het vanaf nu weer mogelijk is achtergronden te verwijderen in een sjabloon.

Leden administrateur

Correspondentie adres buitenland

Afgelopen weken konden er bij correspondentie adressen geen buitenlands adres worden opgeslagen. Dit is vanaf nu weer mogelijk.

Lokaal beheerder

Afronding uitrol LRP Inlog-app

Driekwart van alle LRP-gebruikers is overgestapt op de Inlog-app. Met deze patch zijn voorzieningen getroffen om de lokaal beheerder fysieke sleutels die niet in gebruik zijn om te wisselen en om sleutels / licenties die niet meer nodig zijn online op te zeggen. Eind februari ontvangen de lokaal beheerders hierover via mail nadere informatie.

Bijdragenadministrateur

Tussenscherm toezeggingen genereren fonds eenmalig vast

Sinds de vorige LRP update was het tussenscherm bij toezeggingen voor een fonds eenmalig vast verwijderd. Dit is hersteld en is nu weer zichtbaar wanneer u toezeggingen voor de hele selectie genereert.

Storing verzending e-mails met betaalverzoeken

In het verlengde van de storing in de plantaken werden e-mails met betaalverzoeken niet verzonden. Ook deze fout is met de patch van 17 februari hersteld.

Pastoraal medewerker

Annuleer knop groep

Door een fout in LRP werden groepen verwijderd wanneer er op de annuleer knop werd gedrukt na het openen van een groep. Deze fout is nu verholpen.