15 december 2020

15 december 2020

Datum: 15 december 2020
Versie: LRP 6.5.0

Alle rollen

Sorteringen
Sommige gebruikers zagen geen regels in de eigen gemeente-sorteringen. Dit incident is opgelost en regels zijn vanaf nu weer zichtbaar.

Vastlopen van plantaken
In sjablonen kunnen variabelen worden opgenomen, bv. de PE-naam. Komt er in zo’n PE-naam een bijzonder teken voor (Dhr. Jansen & Mevr. Pieters), dan werd de plantaak afgebroken. De aanpassing in deze update zorgt ervoor dat bijzondere tekens zoveel mogelijk worden omgezet. Op deze manier voorkomen we dat plantaken vastlopen.

Lokaal beheerder en bijdragenadministrateur

Betaalschema’s
In LRP kwamen nog zo’n 25.000 betaalschema’s voor, grotendeels afkomstig uit de Baruch conversies in 2011. Deze betaalschema’s zijn nu verwijderd en niet meer in het menu ‘Bijdragen’ te vinden. In de fondsen van het type Herhaaldelijk incasseren / vrij bedrag is het gekoppelde betaalschema van het blok Financiële gegevens overgebracht naar het blok Betaalwijzen en betaalmaanden. U kunt het betaalschema daar ook wijzigen. Zo heeft met deze update elk fonds ‘Herhaaldelijk vrij’ een eigen betaalschema gekregen.

Bijdragenadministrateur

Aanmaak van een document met e-mails blokkeert als er niet verzonden e-mails zijn
Bij het genereren van brieven en e-mails voor bv. de actie kerkbalans komt het voor dat een tweede document moet worden aangemaakt. Dit tweede document met aanvullende brieven en e-mails zorgde ervoor dat de e-mails in het eerste document niet meer verstuurd konden worden.
Daarom verschijnt sinds deze update een foutmelding als u vanuit tabblad Selectie van een fondsjaar een tweede document aanmaakt, terwijl de e-mails uit het eerste document nog niet zijn verstuurd. Als u deze e-mails dan alsnog verstuurt, dan kunt u probleemloos het tweede document met brieven en e-mails aanmaken.

Kerkrentmeester

Export van deelnemers
Wanneer een kerkrentmeester een export van deelnemers wilde maken van een bepaald actiejaar, werd er een foutmelding weergegeven. Dit probleem is verholpen.