25 november 2020

25 november 2020

Datum: 25 november 2020
Versie: LRP 6.4.0

Alle rollen

Exporteren van subselecties was niet mogelijk
Vanwege een technische fout was het niet mogelijk een subselectie te exporteren. Deze fout is opgelost en exporteren is nu weer mogelijk.

Lokaal beheerder en bijdragenadministrateur

Testbestand acceptgiro’s
Wilt u op basis van een C-contract zelf acceptgiro’s printen, dan vraagt uw bank u om een testbestand in te leveren waarmee u bewijst dan met name de coderegel correct wordt afgedrukt. Het was tijdelijk niet mogelijk om een testbestand aan te maken. Deze fout is hersteld.

Bijdragen administrateur

Geen papieren output wanneer adres ontbreekt
Voor personen zonder adres die in het selectieresultaat voorkomen of deelnemer zijn wordt voortaan geen toezeggingsformulier, brief of acceptgiro meer afgedrukt, omdat deze toch niet bezorgd kunnen worden.

Opschonen bijdragenstatistiek
Het is van belang voor ons systeem om ‘onnodige data’ op te ruimen en te verwijderen. Op deze manier werkt het systeem zo snel en optimaal mogelijk.
Daarom zijn de maanden januari t/m november van de bijdragenstatistiek van de fondsjaren 2015 en ouder verwijderd. Alleen de maand december is behouden. Van de jaren 2016-heden zijn alle maanden bewaard gebleven.

Handmatig boekstuk
Na het invoeren van een ontvangst bij een geregistreerde klikt u op de knop Opslaan en Sluiten om bij een volgende persoon een ontvangst in te voeren. Deze knop is nu dan ook voorzien van de oranje markering. Wilt u voor dezelfde persoon bv. voor twee fondsen een ontvangst registreren, dan gebruikt u na het vastleggen van de eerste ontvangst de knop Opslaan en Volgende. Na het registreren van de tweede ontvangst gebruikt u dan weer de knop Opslaan en Sluiten. Deze werkwijze voorkomt dat een vermenging van ontvangsten tussen geregistreerden ontstaat.

Rapportage ter vervanging van verzamelfondsen
Omdat verzamelfondsen bijna niet gebruikt werden, worden deze in LRP verwijdert. Dit maakt het voor de Bijdragenadministratie ook beter onderhoudbaar. Als vervanging hiervoor kan er een rapportage gedraaid worden over de verschillende fondsen heen die dezelfde informatie geeft. Dit nieuwe rapport stelt u in staat om van één of meer fondsen over één of meer jaren een groot aantal gegevens in één overzicht samen te brengen. Zo kunt u bv. de stand van toezeggingen op een bepaald moment in het jaar over de geselecteerde jaren met elkaar vergelijken. In de huidige versie van LRP heeft u de beschikking over de beta-versie hiervan.

Leden-en bijdragen administrateur

Favoriete groep instellen
In het geregistreerde dossier is in tabblad Deelnames > Groepen zichtbaar in welke groepen een gemeentelid voorkomt. Er zijn nogal wat gemeenten met veel groepen, waarvan er maar enkele voor andere LRP-gebruikers van belang zijn (bv. abonnee op het kerkblad, gebruiker van kerkradio of vrijwilliger). De eigenaar van een groep kan aangeven of deze gerekend moet worden tot de favoriete groepen.
In het geregistreerde dossier is naast het tabblad Groepen nu ook een tabblad Favoriete groepen opgenomen. Daar ziet u of de geregistreerde tot één of meer favoriete groepen behoort. Sinds vorig jaar kunt u geregistreerde in hun dossier toevoegen aan of verwijderen uit groepen. Dat is vaak wat sneller en gemakkelijker dan het werken met de groep zelf.