5 november 2020

5 november 2020

Datum: 5 november 2020
Versie: LRP 6.3.0

Lokaal beheerder en Ledenadministratie

Schermverbeteringen
Vanwege de update naar Mendix 8 waren diverse schermen niet goed meer opgemaakt. Waar mogelijk zijn verbeteringen aangebracht.

Bestelformulier verbeterd
Het bestelformulier is op enkele onderdelen naar aanleiding van feedback van gebruikers verbeterd, o.a. bij het bestellen van herinneringen.

Bijdragenadministrateur

Brieven voor personen zonder adres worden niet afgedrukt
Voor personen die in het selectieresultaat voorkomen maar geen (woon- of correspondentie)adres hebben, worden vanuit de fondsen voortaan geen toezeggingsformulieren, brieven en acceptgiro’s aangemaakt. Ook komen ze niet meer op looplijsten voor. Zo worden geen onnodige (immers: niet bezorgbare) documenten gemaakt. Bij opdrachten aan het LRP-team waarbij de mailing rechtstreeks aan gemeenteleden wordt verstuurd, bespaart het portokosten.

Automatisch uitloggen
In sommige gevallen werden gebruikers automatisch uitgelogd. Dit probleem is nu verholpen.

Digitale en automatisch ingelezen boekstukken: veld opmerkingen vergroot
Na de update van Mendix 8 moest in tabblad Kandidaats transacties het veld Opmerkingen met de hand worden uitgetrokken. Inmiddels is de leesbaarheid verbeterd door bij een langere opmerking het veld automatisch groter weer te geven, waardoor de tekst direct leesbaar is.

Bestelformulier verbeterd
Het bestelformulier is op enkele onderdelen naar aanleiding van feedback van gebruikers verbeterd, o.a. bij het bestellen van herinneringen.

Schermverbeteringen
Vanwege de update naar Mendix 8 waren diverse schermen niet goed meer opgemaakt. Waar mogelijk zijn verbeteringen aangebracht.

Kerkrentmeester

‘Undefined’ melding
Bij het raadplegen van fondsgegevens kregen Kerkrentmeesters in sommige gevallen een ‘undefined’ melding. Deze fout is nu hersteld.