14 september 2020

14 september 2020

Datum: 14 september 2020
Versie: LRP 6.0.0

Alle rollen

Update naar Mendix 8, die voor de werking van LRP in principe geen wijzigingen met zich meebrengt.

De opmaak van de LRP-schermen is in overeenstemming gebracht met de lay-out van de pastorale versie, de selecties en de sjablonen:

  • menu-item en tabbladen hebben soms een andere namen gekregen (bv. in het hoofdmenu is Dienstverlening vervangen door Extra, in het fondsjaar heet tabblad Acceptgiro’s / Incasso’s / iDEAL nu Betaalverzoeken);
  • m.n. in het geregistreerde- en gemeentedossier en in het fondsjaar zijn gegevens op een overzichtelijkere manier gerangschikt;
  • in menu Beheer (voor de PW-rol: Instellingen) is er voor alle rollen de optie “Kleuren: contrast”; dit zorgt ervoor dat de kleuren grotendeels verdwijnen en de leesbaarheid voor mensen met een wat minder goed zicht wordt verbeterd. De contrast-modus moet elke keer bij het inloggen opnieuw worden aangezet.

Lokaal beheerder, ledenadministrateur

Opdrachten voor mailingen kunnen nu via menu Extra > Bestellingen worden doorgegeven aan de orderadministratie van het LRP-team; tevens kan de voortgang van de behandeling worden gevolgd.

Bijdragenadministrateur

Geblokkeerde bankrekeningen van geregistreerden worden niet meer getoond in het Geregistreerde dossier > tabblad Financieel.

Opdrachten voor mailingen kunnen nu via menu Extra > Bestellingen worden doorgegeven aan de orderadministratie van het LRP-team; tevens kan de voortgang van de behandeling worden gevolgd.

Met het verdwijnen van de oude sjabloonfunctie zijn ook de evt aanwezige oude sjablonen uit de fondsen verwijderd. U kunt daarvoor nieuwe sjablonen aanmaken en in het fonds opnemen.

Lokaal beheerder

Het is niet meer mogelijk om vanuit de nieuwe sjabloonfunctie nog oude sjablonen te kunnen bewerken. Ook in de fondsen zijn evt nog aanwezige oude sjablonen verwijderd.

Uit oogpunt van kostenbesparing stuurt de dienstenorganisatie nota’s voor bv. quotum en bestelde materialen bij voorkeur naar het e-mailadres van de Colleges van Kerkrentmeesters / Diakenen. Doorgaans wordt dat e-mailadres door de secretaris beheerd. Het is nu mogelijk om een factuur e-mailadres voor CvK / CvD in het gemeentedossier op te nemen, zodat nota’s direct bij de juiste persoon in uw gemeente terechtkomen.