27 april 2020

27 april 2020

Datum: 27 april 2020
Versie: LRP 5.3.0

Alle rollen

 • Van het resultaat van standaard overzichten (verjaardagen, jubilea, ...) kunnen nu ook etiketten op basis van nieuwe sjablonen worden gemaakt.

 • Groepen:
  Nu komt ook het e-mailadres in de CSV-export mee.

Ledenadministratie en Lokaal beheer

 • Controle op geldigheid telefoonnummers bij de Algemene en Bestuurlijke gegevens van een (wijk-)gemeente is verduidelijkt. Als één of meerdere telefoonnummers een ongeldige opmaak heeft, wordt nu aangegeven welke nummers het betreft.

 • Selectieresultaat > Uitdraai > Brieven: als de aan te maken brief geen financiële variabelen bevat, hoeft er geen fonds en actiejaar meer gekozen te worden.

Bijdragenadministratie

 • Herinneringsbrieven:
  het toegezegde bedrag (en daardoor ook de achterstand) waren in sommige gevallen niet correct; dat is nu gecorrigeerd.
  Maakte u al een nieuw sjabloon voor betalingsherinneringen, wijzig dan in het blokje Toegezegd, Ontvangen en Nog te ontvangen de tekst "Toegezegd tot" in "Toegezegd t/m".

 • In de fondstypen Eenmalig Vast en Eenmalig Vrij zijn aan de Sjablonen toegevoegd de Betalingsuitnodiging en Betalingsherinnering (zowel 'op papier' als via e-mail).

 • De individuele toezeggingsbrieven in tabblad Uitnodigingen van 2017 en 2018 zijn verwijderd. Via de verzameldocumenten zijn de voor die jaren aangemaakte documenten raadpleegbaar.

 • Selectieresultaat > Uitdraai > Brieven: als de aan te maken brief geen financiële variabelen bevat, hoeft er geen fonds en actiejaar meer gekozen te worden.