4 maart 2020

4 maart 2020

Datum: 4 maart 2020
Versie: LRP 4.15.0

Lokaal beheer, Ledenadministratie en Bijdragenadministratie

Nieuwe sjablonen

Met deze update beschikt u over de nieuwe sjablonen!
Was deze functie eerst alleen voor lokaal beheerders toegankelijk, nu kunnen ook bijdragen- en ledenadministrateurs daarvan gebruik maken.
Bestaande oude sjablonen kunt u tot 31 augustus 2020 blijven gebruiken (en evt aanpassen).
Alle informatie om de overgang naar de nieuwe sjablonen soepel te laten verlopen leest u hier.

Het maken van sjablonen vergt altijd de nodige tijd, aandacht en kennis. Om een snelle en goede start met de nieuwe functie te kunnen maken, is een online handleiding beschikbaar.

Nieuwe tegel op het dashboard: geldig e-mailadres als gebruikersnaam

Bij het verzenden van documentatie over de nieuwe sjablonen werd nog weer eens duidelijk dat er in LRP nogal wat gebruikersnamen zijn met een ongeldig e-mailadres. Om dat te verbeteren, worden de LRP-gebruikers die met een ongeldig e-mailadres inloggen via een tegel bij het inloggen gestimuleerd om hun gebruikersnaam te wijzigen in een geldig e-mailadres.

Bijdragenadministratie

 • In het fondsjaar, tabblad Uitnodigingen, sub-tabblad E-mail: de knop Naar CSV exporteren is toegevoegd.

 • Het is nu mogelijk om, voorafgaand aan de verzending van de mails vanuit het Verzameldocument > tabblad SKG / iDEAL e-mails de volgende controles te doen:

  • via de knop Inzien kunt u op de te versturen link klikken. U komt dan in de SKG Collect omgeving en kunt controleren of de verschillende schermen voor het doen van een toezegging of een betaling goed zijn ingericht.
  • via de knop Voorbeeld e-mail tonen krijgt u een voorbeeld van de te verzenden mail. Zo kunt u vaststellen of het juiste mailsjabloon aan het fonds is gekoppeld.

Lokaal beheer

 • De lokaal beheerder ziet na de update alle Groepen die in de gemeente zijn aangemaakt.
  Hij heeft de mogelijkheid om deze groepen (indien ‘niet zichtbaar’) zichtbaar te maken en (indien ‘niet wijzigbaar’) wijzigbaar te maken. Ook kan de lokaal beheerder groepen nu verwijderen.
  Uiteraard is, voordat de lokaal beheerder één van de genoemde acties onderneemt, overleg met de eigenaar van de groep nodig (indien deze nog als gebruiker in LRP aanwezig is).

 • In menu Beheer > Gebruikers, tabblad Licenties zijn zoekvelden op gebruikersnaam en licentienummer toegevoegd.