28 oktober 2019

28 oktober 2019

Ledenadministratie

Na 35 dagen wordt een verzoek tot overschrijving vanuit de latende gemeente automatisch gehonoreerd; in een beperkt aantal gevallen gebeurde dit niet, dit is gerepareerd.

Bijdragenadministratie

Een beperkt aantal Overige contacten kwam zonder naam voor in incassobestanden, die daarom door de bank werden afgekeurd. Dit is gecorrigeerd.

Lokaal beheer

De problemen bij het opvoeren van nieuwe gebruikers zijn met deze patch opgelost.

Pastoraal

Meegeregistreerden kwamen niet mee in overzicht Levensmomenten (verjaardagen, jubilea), ook niet als deze registratie soort op ‘Ja’ stond. Dit is gecorrigeerd.