15 februari 2019

15 februari 2019

Ledenadministratie, Bijdragenadministratie, Lokaal beheer

Nieuwe selecties - vrije export

Sinds oktober vorig jaar kunt u het selectieresultaat per veld exporteren.
Op veler verzoek kunt u vanaf heden in dit scherm ook de volgorde van presentatie van de kolommen in Excel bepalen.

Ledenadministratie

Voorkeurlidmaatschap

Als de ledenadministrateur van de "ontvangende gemeente" een overschrijving via het kerkelijk register in gang zet, wordt het gemeentelid direct naar die gemeente overgeschreven. Dit is het gevolg van een kerkordewijziging waartoe de synode in november 2018 heeft besloten.
Brengt de ledenadministrateur van de “latende gemeente” het verzoek tot overschrijving aan, dan blijft de termijn van 30 dagen gehandhaafd. In die periode kan de ontvangende gemeente een verzoek tot overschrijving honoreren of weigeren. Reageert de ontvangende gemeente in die periode niet, dan wordt het overschrijvingsverzoek na 30 dagen automatisch uitgevoerd.
De reden van een eventuele weigering door de ontvangende gemeente vindt u voortaan in de mutatiemelding terug.

Bijdragenadministratie

Overige contacten

In de boekstukken vindt u de nieuwe overige contacten nu ook als u op naam zoekt.
Op enkele schermen en op looplijsten werden de namen van de nieuwe overige contacten niet (goed) getoond: ook dat is nu verholpen.

Invoeren van toezeggingen

In de week van 4 februari was LRP grote delen van de dag traag door de massale invoer van toezeggingen. Incidenteel werden ingebrachte toezeggingen niet zichtbaar in het tabblad Deelnemers, omdat er bepaalde gegevens (meestal de termijnen met de termijnbedragen) ontbraken.
Vanaf heden ziet u deze toezeggingen weer in het tabblad Onvolledige toezeggingen.
U voert deze toezeggingen opnieuw op in tabblad Toezeggingen en kunt ze daarna uit tabblad Onvolledige toezeggingen verwijderen.