23 oktober 2018

23 oktober 2018

Ledenadministratie , Bijdragenadministratie en Lokaal beheer

 • Nieuwe selecties:
  • naar aanleiding van verzoeken van gebruikers is de (vrije) export van het selectieresultaat weer per veld te exporteren;
  • de gekozen sortering én exportvelden worden bij de betreffende selectie bewaard;
  • een beperkt aantal gebruikers ervoer bij het invullen van de nieuwe selectievragen een soms hinderlijke traagheid. Dit probleem is verholpen;
  • de oude en de nieuwe selecties blijven tot mei / juni 2019 naast elkaar bestaan; daarna wordt de oude selectiefunctie verwijderd. Zo hebben m.n. bijdragen- administrateurs de tijd om de financiële selecties opnieuw te maken in de nieuwe selecties;
  • in het overzicht van selecties is helemaal links een slotje opgenomen; dat geeft aan of u een selectie gedeeld heeft of niet.
 • Het maken van een groep op basis van een import van geregistreerde nummers is verbeterd; was er eerst de beperking van het xlsx-formaat, nu is het mogelijk om vanuit elk willekeurig (spreadsheet)programma de gereg.nummers van personen te kopiëren en deze in de nieuwe importfunctie te plakken.
 • Blijkgevers van verbondenheid zijn Vriend geworden; eerder dit jaar heeft de Synode tot deze wijziging van besloten, vanaf heden ziet u deze in alle schermen en output van LRP terug.

Ledenadministratie

 • Overzichten Via de oude selecties kunt u tot mei / juni 2019 overzichten van verjaardagen en huwelijksjubilea aanmaken. Daarna wordt de oude selectiefunctie verwijderd.
  De afgelopen maanden zijn op basis van ontvangen wensen verbeteringen gerealiseerd, die ervoor moeten zorgen dat u de oude selecties voor de twee genoemde overzichten ook echt niet meer nodig heeft.
  • u kunt de sortering van de etiketten die u op basis van de overzichten kunt maken, nu zelf kiezen.
  • bij de overzichten Verjaardagen en Jubilea is een tweede exportknop (Naar CSV - uitgebreid) gemaakt. Deze export bevat de velden die gebruikers met wat verdergaande wensen t.a.v. deze overzichten nodig (kunnen) hebben.
 • de oude en de nieuwe selecties blijven tot mei / juni 2019 naast elkaar bestaan; zo heeft u de tijd om na de drukke kerkbalans- periode de financiële selecties opnieuw te maken in de nieuwe selecties. Daarbij moeten eventuele extra insluitingen en uitsluitingen die in de oude selecties onder de gelijknamige tabbladen zijn gemaakt, naar groepen worden overgezet, deze kunnen vervolgens in de nieuwe selecties worden opgenomen.

Lokaal beheer

 • In het gebruikersbeheer is een kolom Overleden toegevoegd; er komen nl. nogal wat overleden personen als gebruiker in LRP voor. Het verzoek is om deze overleden personen te verwijderen als gebruiker en de opvolger(s) als nieuwe gebruiker met het eigen e-mailadres op te voeren. Zo voorkomt u dat mailberichten die soms vanuit het LRP-team naar gebruikers worden gestuurd, bij (de nabestaanden van) overleden personen terechtkomen.
  In het verlengde hiervan een dringende verzoek: zorg ervoor dat uw gebruikers als zodanig met geldige en werkende e-mailadressen zijn geregistreerd. Al proberen we mailverzending tot een minimum te beperken, soms is het nodig om gebruikers rechtstreeks te informeren over een bepaalde ontwikkeling (voorbeeld: het tijdstip van het afsluiten van de oude selecties).