1 oktober 2018

1 oktober 2018

Ledenadministratie, bijdragenadministratie en Lokaal beheer

 • Op 1 oktober is de update uitgevoerd van het Mendix platform waar LRP gebruik van maakt. In principe heeft dit geen functionele wijzigingen opgeleverd, op één na: wanneer de gebruiker (of de lokaal beheerder) het wachtwoord wil wijzigen, dan kan er geklikt worden op de knop Bewerken die achter de gebruikersnaam is opgenomen.
 • De problemen met Edge zijn opgelost, zodat LRP weer met deze browser is te gebruiken.
 • Nieuwe selecties:
  • in het blok Burgerlijk is het selectiecriterium Geslacht toegevoegd
  • in het overzicht is d.m.v. een slotje aangegeven of een selectie al dan niet gedeeld is met andere gebruikers

Lokaal beheer

 • Op 15 oktober a.s. gaat FRIS (Financieel Rapportage en Informatie Systeem) in productie. Dit systeem helpt gemeenten om op een gemakkelijke wijze begrotingen en jaarrekeningen te maken.
  In LRP kan binnenkort door de lokaal beheerder worden vastgelegd wie toegang hebben tot FRIS (FRIS controleert bij LRP of iemand die inlogt daartoe bevoegd is). In het Gemeente- overzicht is een nieuw tabblad zichtbaar, genaamd: FRIS. Het verzoek is om daar op aangeven van de kerkenraad de functionarissen in te voeren die toegang krijgen tot FRIS.
 • Van de SKG heeft uw gemeente bericht gekregen dat tussen 1 en 5 november a.s. alle SKG-rekeningnummers worden gewijzigd. Wij verwerken op 5 november a.s. deze omnummering in LRP, u hoeft daar als lokaal beheerder geen actie op te nemen.

Ledenadministratie

 • Vanuit het geregistreerde dossier kunt u een formulier nieuw-ingekomenen afdrukken.

Bijdragenadministratie

 • Digitale betalingsuitnodiging: i.s.m. SKG is ervoor gezorgd, dat na het klikken op de link naar de betalingsuitnodiging in het SKG scherm het e-mailadres van het gemeentelid wordt vermeld (dat hoeft het gemeentelid dus niet meer zelf in te vullen). Tevens is de aanhef van de bevestiging van de ontvangst verbeterd.
 • Het fondsjaar 2016 is gearchiveerd. U kunt dus geen wijzigingen op deelnemers meer aanbrengen en via boekstukken kunt u geen ontvangsten en storneringen meer invoeren op dit jaar. Ook zijn Verzameldocumenten verwijderd.
 • Van de SKG heeft uw gemeente bericht gekregen dat tussen 1 en 5 november a.s. alle SKG-rekeningnummers worden gewijzigd. Wij verwerken op 5 november a.s. deze omnummering in LRP, u hoeft daar als bijdragenadministrateur geen actie op te nemen.
 • Nieuwe selecties:
  • de nieuwe selecties kunnen vanaf mei / juni 2019 aan de fondsen worden gekoppeld; voor de komende acties blijven de "oude" selecties dus nog in gebruik.