10 juli 2018

10 juli 2018

Ledenadministratie, bijdragenadministratie en lokaal beheer

 • De nieuwe selectiefunctie is in productie. U kunt deze gebruiken in combinatie met de Uitdraai functie (etiketten, kaarten, etc.) en de Vrije export. We verwachten dat u in het najaar de nieuwe selecties ook aan fondsen kunt koppelen, nu is dat nog niet het geval. De ‘oude’ selecties kunt u nog tot het voorjaar van 2019 gebruiken. Meer informatie vindt u hier én in de (eveneens nieuwe) helpfunctie van de selecties.

 • De nieuwe indeling van de classicale vergaderingen en ringen is in LRP doorgevoerd, lokaal beheerders en ledenadministrateurs zien bij de Algemene gemeente-gegevens nu zowel de (nieuwe) classis als de ring waartoe de gemeente behoort.

Ledenadministratie

 • De nieuwe standaard-overzichten zijn bij elkaar gebracht onder het menu-item Overzichten.
 • Toevoeging van velden aan de exports van enkele overzichten:
  • Overledenen: de voornamen
  • Levensmomenten > Verjaardagen: roepnaam en voorkeurslid (ja/nee)
  • Nieuw-ingekomenen: geboortedatum

Bijdragenadministratie

 • In het kader van de AVG én om opslagruimte vrij te maken is besloten om bij het afsluiten van een boekjaar ook de verzameldocumenten van dat boekjaar te verwijderen. Dat gebeurt op 1 september a.s., tegelijk met het afsluiten van het boekjaar 2016. In de eerste helft van september worden ook de verzameldocumenten van de al eerder afgesloten boekjaren 2012 t/m 2015 verwijderd.
 • De nieuwe standaard-overzichten zijn bij elkaar gebracht onder het menu-item Overzichten