21 juni 2018

21 juni 2018

Ledenadministratie, bijdragenadministratie en lokaal beheer

  • Problemen met de Edge browser: na de laatste Windows update kunt u via deze browser niet meer (goed) werken met LRP; onze leverancier zoekt naar een oplossing. Totdat deze gevonden is adviseren wij u om gebruik te maken van Firefox of Google-Chrome.

Pastoraal werk

  • de oefenomgeving voor pastorale gebruikers (lrp-oefen.pkn.nl) is sinds de introductie van de nieuwe pastorale versie niet meer beschikbaar. De aanleiding hiervoor ligt in de techniek. Inhoudelijk gezien is het niet echt noodzakelijk om een nieuwe PW-oefenomgeving in te richten: in de huidige pastorale versie kan zo weinig gemuteerd worden en deze is dermate gebruiksvriendelijk, dat de kosten voor een PW-oefenomgeving vooralsnog niet als een verantwoorde investering worden gezien.

  • Toevoeging van velden aan de exports van enkele overzichten:

    • Overledenen: de voornamen
    • Levensmomenten > Verjaardagen: roepnaam en voorkeurslid (ja/nee)
    • Nieuw-ingekomenen: geboortedatum